Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põllu tn 77 maa osalise tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine
Tallinna Linnavalitsus 13.02.2008 korraldus number 195
Redaktsiooni kehtivus: - 14.03.2011

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 14.03.2011 nr 362

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. veebruar 2008 nr 195-k

 

 

Põllu tn 77 maa osalise tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 19² lg 1 ja lg 3, Maareformi seaduse muutmise seaduse § 26, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 16¹ lg 1, Pärimisseaduse § 3 lg 1 ja § 117 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktiga 34² ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 17. jaanuari 1994 otsusest nr 1453 ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 7145 materjalidest:

 

 

     

1. Lõpetada Nõmme linnaosas, Põllu tn 77, endisel kinnistul nr 1268 N asunud krundi suurusega 2100 m² maa tagastamise menetlus osaliselt ja mitte alustada kompenseerimise menetlust:

1.1 1/3 mõttelises osas, kuna õigustatud subjekti XXXXXXXX pärand on avanenud 17. detsembril 1998 ja Tallinna Linnavalitsusele ei ole esitatud tähtaegselt pärimisõiguse tunnistust maa nõudeõiguse pärimise kohta;

1.2 1/3 mõttelises osas, kuna XXXXXXXX pärand on avanenud 17. märtsil 1999 ja Tallinna Linnavalitsusele ei ole esitatud tähtaegselt pärimisõiguse tunnistust maa nõudeõiguse pärimise kohta. 

2. Endise kinnistu nr 1268 N maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus 1/3 mõttelises osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

3. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja avaldada korralduse resolutiivosa ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär