Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise merekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 06.02.2008 korraldus number 183
Redaktsiooni kehtivus:06.02.2008 - 22.10.2008

KEHTETU:

Tlv k 22.10.2008 nr 1758

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. veebruar  2008 nr 183-k

 

 

Ajutise merekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korralduse nr 1725-k punktiga 1 moodustatud ajutise merekomisjoni uus koosseis järgmiselt:

1.1 Esimees:     Jaanus Mutli                             Tallinna abilinnapea;

      Liikmed:     Toomas Vitsut                          Tallinna Linnavolikogu esimees;

                        Deniss Boroditš                        Tallinna abilinnapea;

Taavi Aas                                 Tallinna abilinnapea;     

                        Priit Kutser                               Abilinnapea nõunik;

Andres Kompus                       Tallinna Transpordiameti arenguosakonna peaspetsialist;

1.2 Kutsuda komisjoni töös osalema:

Kalev Kallo                              Riigikogu liige;

Nathan Tõnnisson                     Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja;

Aivo Lind                                 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja;

                        Ain Kaljurand                           aktsiaselts  TALLINNA SADAM juhatuse esimees;

                        Jüri Lember                              Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu

                                                                        volikogu esimees;

Viktor Palmet                           Mittetulundusühingu Eesti Sadamate Liit tegevdirektor;

                        Viktor Siilats                             aktsiaselts IEG;

                        Kalev Vapper                           Mittetulundusühing Eesti Spordiseltsi Kalev Jahtklubi

                        Jüri Kann                                  Eesti Mereakadeemia rektor;

                        Anu Hallik-Jürgenstein BLRT Grupp Aktsiaseltsi kommunikatsioonidirektor.

 

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 korraldus nr 1008-k “Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1.1 ja Tallinna Transpordiametil punktis 1.2 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär