Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Stroomi rannaala ja seda teenindava piirkonna perspektiivseks arendamiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 06.02.2008 korraldus number 178
Redaktsiooni kehtivus:06.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. veebruar 2008 nr 178-k

 

 

Stroomi rannaala ja seda teenindava piirkonna perspektiivseks arendamiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna abilinnapea Taavi Aasa ettepanekust:

 

 

1. Muuta  Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2007 korralduse nr 1127-k “Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine Stroomi rannaala ja seda teenindava piirkonna perspektiivseks arendamiseks“ punktiga 2 kinnitatud ajutise komisjoni koosseisu ning kinnitada komisjoni liikmeks Anu Hallik-Jürgenstein - BLRT Grupp Aktsiaseltsi kommunikatsioonidirektor.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär