Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kontseptsioonis "Tallinna avamine merele" kirjeldatud ettepanekute elluviimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 06.02.2008 korraldus number 177
Redaktsiooni kehtivus: - 21.03.2018

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.03.2018 nr 429

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. veebruar 2008 nr 177-k

 

 

Kontseptsioonis „Tallinna avamine merele” kirjeldatud ettepanekute elluviimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna abilinnapea Taavi Aasa ettepanekust:

 

 

     

1. Muuta  Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2007 korralduse nr 2193-k „Ajutise komisjoni moodustamine kontseptsioonis „Tallinna avamine merele” kirjeldatud ettepanekute elluviimiseks” moodustatud ajutise komisjoni koosseisu ja kinnitada komisjoni liikmeks Anu Hallik-Jürgenstein BLRT Grupp Aktsiaseltsi kommunikatsioonidirektor.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär