Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tööstuse tn 1 äriruumi tasuta kasutusse andmine (Tallinna Kunstikümnaasium)
Tallinna Linnavalitsus 06.02.2008 korraldus number 174
Redaktsiooni kehtivus:06.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

6. jaanuar 2008 nr 174-k

 

 

 

 

 

Tööstuse tn 1 äriruumi tasuta kasutusse andmine (Tallinna Kunstigümnaasium)

 

 

 

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse 74 punktiga  3 ning arvestades linna asutuse Tallinna Kunstigümnaasiumi 28. mai 2007 ja 27. augusti 2007 taotlusi õpilastööde galerii loomise vajalikkusest  ja Põhja-Tallinna Valitsuse rendikomisjoni 13. septembri 2007 istungi protokolli nr 4:

 

 

 

1.      Põhja-Tallinna Valitsusel anda otsustuskorras linna asutuse  Tallinna Kunstigümnaasiumi (registrikood 75017372) kasutusse tasuta ja tähtajatult  aadressil Tööstuse tn 1 elamu esimesel korrusel asuv äriruum nr 13 (inv pl 13-1 – 13-7)  üldpinnaga 88,8 m² alljärgnevatel tingimustel:

1.1    äriruumi kasutatakse õpilastööde näituse/galerii otstarbel;

1.2    kasutaja tasub äriruumi  kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.3    äriruumi allkasutusse andmine on keelatud.

 

2.      Põhja-Tallinna Valitsusel teha korraldus teatavaks linna asutusele Tallinna Kunstigümnaasiumile ja Tallinna Haridusametile.

3.      Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär