Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna teenetemärgi andmine
Tallinna Linnavolikogu 07.02.2008 otsus number 22
Redaktsiooni kehtivus:07.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

7. veebruar 2008 nr 22

 

 

 

 

Tallinna teenetemärgi andmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 11 lõigete 5 ja 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda Tallinnale osutatud eriliste teenete eest Tallinna teenetemärk 2008. aastal järgmistele isikutele:

Hardo Aasmäe

– tunnustatud visionäär, endine Tallinna linnapea;

Dmitri Demjanov

– rahvusliku köögi propageerija ja eesti klassikalise restoranikultuuri edendaja;

Ljudmilla Gradova

– väljapaistev kultuuritegevuse edendaja;

Ants Jakobson

– tunnustatud Tallinna infrastruktuuri projekteerija;

Kalev Kallo

– kauaaegne tunnustatud omavalitsusjuht ja ühiskondliku elu edendaja;

Cilja Laud

– erinevate kogukondade vahelise koostöö arendaja;

Peeter Lepp

– pikaaegne omavalitsustöötaja, endine Tallinna linnapea;

Anna Levandi

– laste sporditöö ja integratsiooni edendaja;

Mari Majass

– tunnustatud lastekirurg, laste arstiabi edendaja;

Merike Melsas

– puuetega laste ja noorte hoolekande arendaja;

Toivo Ninnas

– tunnustatud merendustegelane ja ühiskondliku elu edendaja;

Liidi Paas

– kauaaegne trammijuht, Tallinna linnaelanike eeskujulik teenindaja;

Tiit Padar

– Tallinna teedemajanduse arendaja;

Vladimir Panov

– omavalitsustegelane ja ühiskondliku elu edendaja;

Aarne Saluveer

– tunnustatud ja teenekas muusikaõpetaja-koorijuht;

Aleksei Turovski

– tunnustatud zooloog ja lektor;

Maruta Varrak

– Tallinna Linnamuuseumi direktor, ajaloomaterjalide eksponeerija ja säilitaja.

2. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees