Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine
Tallinna Linnavolikogu 07.02.2008 määrus number 5
Jõustumine:01.09.2008
Kehtetuks tunnistamine:01.10.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2008 - 01.10.2008

KEHTETU:

Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

7. veebruar 2008 nr 5

 

 

Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lg 1 p 1 alusel lähtuvalt eesmärgist tagada müüjate vajalik hoolsus järgimaks keeldu võõrandada alaealistele alkohoolset jooki ja keeldu kaubelda alkohoolse joogiga selleks mittelubatud ajal.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määrust nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine“ täiendatakse punktidega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

“91. Alkohoolse joogi jaemüüki teostavas kaupluses, kus kasutatakse arvutipõhist kassasüsteemi, peab kassasüsteem olema installeeritud selliselt, et:

91.1 alkohoolse joogi müügi igakordsel fikseerimisel kuvatakse ekraanile müüjale suunatud teade, mis tuletab müüjale meelde alaealistele alkohoolse joogi võõrandamise keeldu ja vajadust kontrollida kahtluse korral ostja isikut tõendavat dokumenti;

91.2 tehingut alkohoolse joogiga ei ole võimalik sooritada selleks mittelubatud ajal.

92. Punkt 91.2 ei laiene arvutipõhise kassasüsteemiga kauplusele, mis müügipiirangu ajal on suletud.“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. septembril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees