Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Fotokonkursi "Kadrioru park 290" korraldamine ning ajutise komisjoni moodustamine fotokonkursile esitatud fotode hindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 30.01.2008 korraldus number 140
Redaktsiooni kehtivus:30.01.2008 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.03.2010 nr 426

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. jaanuar 2008  nr 140-k

 

 

Fotokonkursi „Kadrioru park 290“ korraldamine ning ajutise komisjoni moodustamine fotokonkursile esitatud fotode hindamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning tulenevalt eesmärgist kaasata linnakodanike Kadrioru pargi 290. aastapäeva üritustele:

 

     

1. Tallinna Kommunaalametil korraldada fotokonkurss „Kadrioru park 290“ 3 etapis alljärgnevalt:

1.1 Tule ja jää pidu“, võistlustööde esitamise aeg 04.02-18.02.2008;

1.2 „ Sünnipäevapidu“, võistlustööde esitamise aeg 15.07-29.07.2008;

1.3 „Valgus kõnnib Kadriorus“, võistlustööde esitamise aeg 22.09-05.10.2008.

2. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon fotokonkursile „Kadrioru park 290“ esitatud fotode hindamiseks.

3. Kinnitada punktis 2 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Tarmo Sulg       Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

Liikmed:           Ain Järve           Tallinna Kommunaalameti hallatava asutuse Kadrioru Park

                                                   juhataja;

                        Urmas Kaldaru  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnadisainer;

                        Ulve Pärn            Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist.

4. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

5. Ajutise komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kommunaalamet.

6. Komisjonil viia läbi fotokonkursile esitatud fotode hindamine ning esitada linnavalitsusele konkursi tulemuste kokkuvõte hiljemalt 2 nädala jooksul peale iga konkursietapi lõppemist.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikutele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär