Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna "Hoovid korda 2007" preemiasaajate väljaselgitamiseks
Tallinna Linnavalitsus 30.01.2008 korraldus number 138
Kehtetuks tunnistamine:16.09.2009
Redaktsiooni kehtivus:30.01.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv k 16.09.2009 nr 1496

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. jaanuar 2008 nr 138-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna “Hoovid korda 2007“ preemiasaaja väljaselgitamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6  alusel ning tulenevalt vajadusest tunnustada korteriühistut tunnustusauhinnaga projektis “Hoovid korda“ väljapaistvalt teostatud töö eest 2007. aastal:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon tunnustusauhinna “Hoovid korda 2007“ preemiasaaja väljaselgitamiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Deniss Boroditš            Tallinna abilinnapea;

Liikmed:           Peep Koppel                Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja;

Tarmo Sulg                   Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja -hooldusosakonna juhataja;

Ruth Laos                     Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja haljastuse osakonna juhataja;           

Jaan Rõõmussaar          Tallinna Linnakantselei Raepressi toimetaja.

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt linnaosade valitsuste ja teiste asutuste esindajaid.

4. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kommunaalamet.

5. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär