Mahtra tn 23 korteriomandi mitteeluruum nr 39/40 kasutusotstarbe muutmine, jagamine kaheks korteriomandiks ja volituste andmine Riho Suurkuusele

Tallinna Linnavalitsus 30.01.2008 korraldus number 134

Redaktsiooni kehtivus 30.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. jaanuar 2008 nr 134-k

 

 

Mahtra tn 23 korteriomandi mitteeluruum nr 39/40 kasutusotstarbe muutmine, jagamine kaheks korteriomandiks ja volituste andmine Riho Suurkuusele

 

 

 

Korteriomandiseaduse § 4 lõike 4, § 5, Asjaõigusseaduse § 54, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõige 1 punktiga 2 ning tulenevalt Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ettepanekust:

 

 

1. Muuta kasutusotstarvet ja jagada kaheks korteriomandiks Lasnamäe linnaosas Mahtra tn 23 asuv Tallinna linnale kuuluv ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisel olev korteriomand, Harju Maakohtu korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 8930101, mis koosneb 1140/38987 mõttelisest osast kinnistust ja selle reaalosana mitteeluruum nr 39/40, üldpinnaga 114,0 m2 :

1.1  korteriomand nr 39, mis koosneb 493/38987 mõttelisest osast kinnistust ja selle reaalosana korter nr 39 üldpind 49,3 m2, kasutusotstarve: eluruum;

1.2  korteriomand nr 40, mis koosneb 647/38987 mõttelisest osast kinnistust ja selle reaalosana korter nr 40 üldpind 64,7 m2, kasutusotstarve: eluruum.

2. Volitada Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnavara osakonna juhatajat Riho Suurkuuske teostama Tallinna linna nimel punktis 1 toodud tingimustel korteriomandi jagamiseks vajalikke toiminguid.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Riho Suurkuusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Elamumajandusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär