Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mahtra tn 23 korteriomandi mitteeluruum nr 39/40 kasutusotstarbe muutmine, jagamine kaheks korteriomandiks ja volituste andmine Riho Suurkuusele
Tallinna Linnavalitsus 30.01.2008 korraldus number 134
Redaktsiooni kehtivus:30.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. jaanuar 2008 nr 134-k

 

 

Mahtra tn 23 korteriomandi mitteeluruum nr 39/40 kasutusotstarbe muutmine, jagamine kaheks korteriomandiks ja volituste andmine Riho Suurkuusele

 

 

 

Korteriomandiseaduse § 4 lõike 4, § 5, Asjaõigusseaduse § 54, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõige 1 punktiga 2 ning tulenevalt Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ettepanekust:

 

 

1. Muuta kasutusotstarvet ja jagada kaheks korteriomandiks Lasnamäe linnaosas Mahtra tn 23 asuv Tallinna linnale kuuluv ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisel olev korteriomand, Harju Maakohtu korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 8930101, mis koosneb 1140/38987 mõttelisest osast kinnistust ja selle reaalosana mitteeluruum nr 39/40, üldpinnaga 114,0 m2 :

1.1  korteriomand nr 39, mis koosneb 493/38987 mõttelisest osast kinnistust ja selle reaalosana korter nr 39 üldpind 49,3 m2, kasutusotstarve: eluruum;

1.2  korteriomand nr 40, mis koosneb 647/38987 mõttelisest osast kinnistust ja selle reaalosana korter nr 40 üldpind 64,7 m2, kasutusotstarve: eluruum.

2. Volitada Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnavara osakonna juhatajat Riho Suurkuuske teostama Tallinna linna nimel punktis 1 toodud tingimustel korteriomandi jagamiseks vajalikke toiminguid.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Riho Suurkuusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Elamumajandusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär