Tallinna Linnavalitsus 30.01.2008 korraldus number 133.
Linnavara valitseja muutmine, kõlbmatuks tunnistamine ja Riiklikust ehitusregistrist mahakandmine (Kauge tn 4)

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara valitsemise kord Tvk m 56 27.11.1997 01.03.1998
2 Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine Tlv m 11 11.02.2004 01.03.2004