Tallinna Linnavalitsus 30.01.2008 korraldus number 133.
Linnavara valitseja muutmine, kõlbmatuks tunnistamine ja Riiklikust ehitusregistrist mahakandmine (Kauge tn 4)

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996