Tallinna Linnavolikogu 24.01.2008 otsus number 18.
Tallinna linna omandis olevate Sipelga tn 2B, 4B, 6F, 8D ja 8G kinnistute vahetamine Sipelga tn lõik T-4, T-5, T-6 ja T-7 kinnistutega

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sõpruse pst 200a, Sipelga tn 4, 6, 7 kruntide ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas Tvk o 45 03.03.2005
2 Linnavara võõrandamise kord Tvk m 8 20.03.1997 01.04.1997
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996