Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Madala tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus)
Tallinna Linnavalitsus 23.01.2008 korraldus number 90
Redaktsiooni kehtivus:23.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

23. jaanuar 2008 nr 90-k

 

 

 

 

 

Madala tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus)

 

 

 

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse 74 punktiga 3 ning arvestades linna asutuse Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse  20. septembri 2007 taotlust nr 1-7/29:

 

 

 

 

1.      Põhja-Tallinna Valitsusel anda  otsustuskorras  linna asutuse Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse (registrikood 75018845) kasutusse tasuta ja tähtajatult  aadressil Madala tn 3 asuva hoone esimesel korrusel paiknevad äriruumid nr 85, 89-99a ja ¼  äriruumidest
nr 86-88 (inv pl)  üldpinnaga 154,06 m² ja teisel korrusel paiknevad äriruumid nr 136-143 ja 1/3 äriruumist nr 135 (inv pl) üldpinnaga 171,34 m
², kokku üldpinnaga 325,4 m² alljärgnevatel tingimustel:

1.1       äriruume kasutatakse sotsiaalkeskuse otstarbel;

1.2       kasutaja tasub äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.3       äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2.      Põhja-Tallinna Valitsusel teha korraldus teatavaks linna asutusele Põhja-Tallinna

Sotsiaalkeskusele ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

3.      Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär