Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2008 otsus number 11
Redaktsiooni kehtivus:24.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. jaanuar 2008 nr 11

 

 

 

 

1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 8 ja Tallinna põhimääruse
§ 6 lg 3 ja § 49 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2007 otsusest
nr 234 „Ülesande andmine linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2007
korraldusega nr 1772-k 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamise asjaolude selgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni 12. detsembri 2007 protokollis toodud ettepanekutest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tallinna Linnavalitsusel:

1.1 korraldada 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine Tondi tn 55 kinnistule;

1.2 katta monumendi rajamise ettevalmistustööde kulud Tallinna linna 2008. aasta eelarves monumentaalkunstiobjekti rajamiseks ettenähtud vahendite arvelt ning näha ette vahendid monumendi rajamiseks Tallinna linna 2009. aasta eelarves;

1.3 korraldada hoonestusõiguse omanikelt Audentes Halduse Osaühingult ja Kristiine Judokeskuse Osaühingult nõusoleku saamine hoonestusõiguse koormamiseks linna kasuks kasutusõigusega. 

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees