Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 23.01.2008 korraldus number 58
Redaktsiooni kehtivus:23.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. jaanuar 2008 nr 58-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Liiklusseaduse § 501 lg 2 punkti 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2 ja 8.6 alusel ning tulenevalt asjaolust, et nimetatud määruse punktide 8.4.2 ja 8.4.3 kohaselt otsustab linnavalitsus parkimistasu soodustuste andmise riigiasutusele, mis asub tasulise parkimise alas, kui parkimine tasulisel parkimisalal on vajalik seoses tööülesannete täitmisega ning seal puudub hoov, siseõu või ei ole neis võimalik parkimist korraldada, või lähtudes avalikust huvist ning Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest:

 

 

1. Mitte anda parkimistasu soodustust Patendiametile. Patendiametil on korraldatud parkimine 6 tasuta parkimiskohaga hoone vahetus läheduses ning puuduvad mõjuvad põhjused ja küllaldane avalik huvi, mille tõttu oleks möödapääsmatult vajalik tööülesannete täitmiseks täiendavad tasuta parkimise võimalused piiratud parkimiskohtadega Tallinna tänavatel.

2. Mitte anda parkimistasu soodustust Jeruusalemma Rahvusvahelisele Kristlikule Suursaatkonnale. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 punkt 7.5 kohaselt on diplomaatilise esinduse sõidukid registreerimismärgiga seeriast CMD ja CD parkimistasu maksmisest vabastatud. Seega on tööülesannete täitmiseks kasutatavad sõidukid parkimistasu maksmisest juba määruse kohaselt vabastatud ning lubade andmiseks puudub vajadus.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse punktides 1 ja 2 nimetatud asutustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär