Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine
Tallinna Linnavalitsus 23.01.2008 korraldus number 57
Redaktsiooni kehtivus:23.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. jaanuar 2008 nr 57-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Liiklusseaduse § 501 lg 2 punkti 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest:

 

 

1. Anda 2008. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisades nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuar 2008

korralduse nr 57-k

LISA

 

 

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

 

 

 

 

Jrk

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind

Lubade

Kehtivusaja

 

nr

 

 

kroonides

arv

lõpp

 

1

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2008

 

2

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2008

 

3

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kesklinn kindel tänav

225.- kuu (95%)

15

31.12.2008

 

4

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kindlal tänaval

Tasuta

5

31.12.2008

 

5

Tallinna Linnakantselei

Tallinn

Tasuta

8

31.12.2008

 

6

Tallinna Linnakantselei

Tallinn

225.- kuu (95%)

39

31.12.2008

 

7

Tallinna Elamumajandusamet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

8

Tallinna Elamumajandusamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

3

31.12.2008

 

9

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

10

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2008

 

11

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kesklinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

12

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2008

 

13

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2008

 

14

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

14

31.12.2008

 

15

Tallinna Transpordiamet

Tallinn

Tasuta

6

31.12.2008

 

16

Tallinna Transpordiamet

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2008

 

17

Tallinna Transpordiamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

12

31.12.2008

 

18

Tallinna Perekonnaseisuamet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

19

Tallinna Keskkonnaamet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

20

Tallinna Keskkonnaamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

5

31.12.2008

 

21

Tallinna Linnaarhiiv

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

22

Haabersti Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

23

Haabersti Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2008

 

24

Haabersti Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2008

 

25

Nõmme Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

26

Nõmme Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

2

31.12.2008

 

27

Pirita Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

28

Pirita Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2008

 

29

Pirita Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2008

 

30

Tallinna Kesklinna Valitsus

Tallinn

Tasuta

5

31.12.2008

 

31

Tallinna Kesklinna Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

4

31.12.2008

 

32

Tallinna Kesklinna Valitsus

Kesklinn kindel tänav

225.- kuu (95%)

8

31.12.2008

 

33

Tallinna Kesklinna Valitsus

Kindel tänav

225.- kuu (95%)

11

31.12.2008

 

34

Kristiine Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

35

Kristiine Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2008

 

36

Tallinna Autobussikoondise Aktsiaselts

Kesklinn

525.- kuu (85%)

1

31.12.2008

 

37

Tallinna Loomaaed

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2008

 

38

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaselts

Kesklinn

525.- kuu (85%)

1

31.12.2008

 

39

Tallinna Laste Turvakeskus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2008

 

40

Sihtasutus Õpilasmalev

Kesklinn kindel tänav

225.- kuu (95%)

1

31.12.2008

 

41

Pärnu Linnavalitsus

Tallinn

Tasuta

3

31.12.2008

 

42

Riigikogu Kantselei

Tallinn

Tasuta

3

31.12.2008

 

43

Riigikogu Kantselei

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2008

 

44

Riigikantselei

Tallinn

Tasuta

3

31.12.2008

 

45

Vabariigi Presidendi Kantselei

Tallinn

Tasuta

3

31.12.2008

 

46

Kultuuriministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2008

 

47

Sotsiaalministeerium

Tallinn

1125.-kuu (75%)

1

31.12.2008

 

48

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tallinn

1125.-kuu (75%)

1

31.12.2008

 

49

Põllumajandusministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2008

 

50

Rahandusministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2008

 

51

Siseministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

2

31.12.2008

 

52

Justiitsministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2008

 

53

Riigikontroll

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2008

 

54

Õiguskantsleri Kantselei

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2008

 

55

Eesti Kirikute Nõukogu

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

56

EELK Konsistoorium

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

57

Eesti Linnade Liit

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

58

Aleksander Nevski Katedraal

Kindel tänav

225.- kuu (95%)

2

31.12.2008

 

59

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

60

Eesti Juudiusu Kogudus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

61

Endine linnapea Priit Vilba

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

62

Endine linnapea Tõnis Palts

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

63

Endine linnapea Ivi Eenmaa

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

64

Endine linnapea Ivar Kallion

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

65

Endine linnapea Harri Lumi

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

66

Endine Tallinna Linnavolikogu

 

 

 

 

 

 

esimees Rein Voog

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

67

Endine Tallinna Linnavolikogu

 

 

 

 

 

 

esimees Sulev Mäeltsemees

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

68

Endine Tallinna Linnavolikogu

 

 

 

 

 

 

esimees Tiit Vähi

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

69

Tallinna vapimärgi kavaler Veljo Tormis

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

70

Tallinna vapimärgi kavaler Eri Klas

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

71

Tallinna teenetemärgi kavaler Mati Mägi

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

72

Tallinna teenetemärgi kavaler Raimo Pullat

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

73

Tallinna teenetemärgi kavaler Linnar Priimägi

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

74

Tallinna teenetemärgi kavaler Uno Heinvere

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

75

Tallinna teenetemärgi kavaler

 

 

 

 

 

 

Charles-Villem Vallmann

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

76

Tallinna teenetemärgi kavaler Eino Baskin

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

77

Tallinna teenetemärgi kavaler Elmo Nüganen

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

78

Tallinna teenetemärgi kavaler Garik Iknojan

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

79

Tallinna teenetemärgi kavaler

 

 

 

 

 

 

Heino Hankewitz

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

80

Tallinna teenetemärgi kavaler Heino Uuetalu

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

81

Tallinna teenetemärgi kavaler Ivo Nei

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

82

Tallinna teenetemärgi kavaler Jüri Uppin

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

83

Tallinna teenetemärgi kavaler Lydia Rahula

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

84

Tallinna teenetemärgi kavaler

 

 

 

 

 

 

Madis Martinson

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

85

Tallinna teenetemärgi kavaler Maike Parve

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

86

Tallinna teenetemärgi kavaler Raivo Karolin

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

87

Tallinna teenetemärgi kavaler Tiiu Polli

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

88

Tallinna teenetemärgi kavaler Jaan Ots

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

89

Metropoliit Kornelius

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

90

Tallinna teenetemärgi kavaler Vello Ilmoja

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär