Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 19.10.2011 nr 1587
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihi tn 110 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine
Tallinna Linnavalitsus 16.01.2008 korraldus number 23
Redaktsiooni kehtivus: - 19.10.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 19.10.2011 nr 1587

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

16. jaanuar 2008 nr 23 -k

 

 

Sihi tn 110 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 19² lg 1 ja lg 3, Maareformi seaduse muutmise seaduse § 26, Pärimisseaduse § 3 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktiga 34² ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. novembri 2000 otsusest nr 11881 ja Tallinna notar Ragne Tehveri asendaja Kersti Paeveeri 28. veebruaril 2007 koostatud ja välja antud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registri number 1488, ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 6386 materjalidest:

 

 

     

1. Lõpetada Nõmme linnaosas, Sihi tn 110, endisel kinnistul nr 628 N asunud krundi suurusega 1826 m² maa tagastamise menetlus ja mitte alustada kompenseerimise menetlust, kuna õigustatud subjekti XXXXXXXX pärand on avanenud 11. oktoobril 1994, kuid Tallinna Linnavalitsusele ei ole esitatud tähtaegselt pärimisõiguse tunnistust maa nõudeõiguse pärimise kohta. 

2. Lugeda endise kinnistu nr 628 N maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus lahendatuks.

3. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja avaldada korralduse resolutiivosa ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär