Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 29.05.2019 nr 741
Aktile viitab
 
Tlv k 29.05.2019 nr 741
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine miljööväärtuslikel aladel asuvate ehitiste säilitamise või lammutamise koordineerimiseks
Tallinna Linnavalitsus 09.01.2008 korraldus number 18
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2019 - 29.05.2019

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 29.05.2019 nr 741

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. jaanuar 2008 nr 18-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine miljööväärtuslikel aladel asuvate ehitiste säilitamise või lammutamise koordineerimiseks

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon miljööväärtuslikel aladel asuvate ehitiste säilitamise või lammutamise koordineerimiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

Komisjoni esimees:       Taavi Aas – Tallinna abilinnapea;

Komisjoni liikmed:        Endrik Mänd – linna peaarhitekt;

                                    Rain Seier – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehitusjärelevalve teenistuse direktor;

Martti Preem – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute osakonna juhataja;

Iivika Maavere – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse Kesklinna osakonna juhataja;

Lia Gailan – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse Haabersti ja Põhja-Tallinna osakonna juhataja;

Enno Tamm – Põhja-Tallinna vanem;

Marek Jürgenson – Kesklinna vanem;

Riin Alatalu – Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti miljööalade osakonna juhataja;

Boris Dubovik – Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja;

Priit Pärtelpoeg – Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja.

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

4. Ajutise komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

5. Komisjonil esitada üks kord kvartalis informatsioon oma tööst linnavalitsuse istungile.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktis 2 ja 3 nimetatud isikutele.

 

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär