Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 09.01.2008 määrus number 1
jõustumine 14.01.2008

Redaktsiooni kehtivus 14.01.2008 - ...

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 9. jaanuar 2008 nr 1

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2007 otsusega nr 205 kehtestatud Narva mnt 151 kinnistu detailplaneeringust.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Pirita linnaosas Kose asumis Narva mnt 151 kinnistu detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Kuukressi tee ja Pajulille tee vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Kuukressi tee ja Pajulille tee nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Tallinna Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4.  Määrus jõustub 14. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

9. jaanuari 2008 määruse nr 1

“Tänavanimede määramine Pirita linnaosas”

LISA

 

 

Kuukressi tee ja Pajulille tee skeem

 

 

 

Kuukressi tee ja Pajulille tee skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp