Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldusega nr 2061-k moodustatud ajutise komisjoni tööst linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamisel
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2007 istungi protokoll number 59/34
Jõustumine:27.12.2007
Redaktsiooni kehtivus:27.12.2007 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

27. detsember 2007 nr 59

 

 

Päevakorrapunkt 34

 

 

 

Informatsioon Tallinna Linnavalitsuse
11. oktoobri 2006 korraldusega nr 2061-k moodustatud ajutise komisjoni tööst linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamisel

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Võtta teadmiseks informatsioon Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldusega nr 2061-k moodustatud ajutise komisjoni tööst Tallinna linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamisel.

2. Lähtuvalt komisjoni ettepanekust tunnistada 2007. aastal parimaks kujundusvalgustuse objektiks Eesti Draamateatri hoone ning tunnustada nimetatud hoonet tiitliga „Põhjala valguspärl Tallinnas 2007“. Lisaks eelnevale tõsta esile Fahle maja ja Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea keskuse valgustuslahendusi.

3. Tallinna Kommunaalametil:

3.1 korraldada tiitli võitnud rajatisele ülesseatud kujundusvalgustuse elektripaigaldiste lülitamine linna välisvalgustusvõrku koos nende elektrikulude kandmisega;

3.2 edastada punktis 2 nimetatud parimate objektide haldajatele arhitektuuri-ja kujundusvalgustuse konkursi väljavõte konkursi tulemustest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE