Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liiklust reguleerima volitatud ametiisikute määramine
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2007 määrus number 111
Jõustumine:31.12.2007
Kehtetuks tunnistamine:24.12.2013
Redaktsiooni kehtivus:31.12.2007 - 24.12.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 18.12.2013 nr 182 [RT IV, 21.12.2013, 4 - jõust. 24.12.2013]

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. detsember 2007 nr 111

 

 

 

 

 

Liiklust reguleerima volitatud ametiisikute määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Liiklusseaduse § 2 lõike 4, § 46 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001 määruse nr 66 Liikluse reguleerimise kord § 6 punkti 7 ja Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse § 5.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Volitada ajutiselt liiklust reguleerima seoses teetöödega ja ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajal, kus liiklus on häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks suletud Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti menetlusosakonna ja patrulliosakonna peainspektori, vaneminspektori ja inspektori.

§ 2.  Määrus jõustub 31. detsembril 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär