Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 20.03.1997 nr 8
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara tasuta võõrandamine (toolid)
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2007 korraldus number 2330
Redaktsiooni kehtivus:27.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. detsember 2007 nr 2330-k

 

Linnavara tasuta võõrandamine (toolid)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 65 lg 5, § 67 lg 1 punktidega 3 ja 5, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidega 3.3, 10.2, 12.2, 21.1 ning arvestades Riigikogu Kantselei 15. augusti 2007 taotlust nr 4-3/503 eesmärgiga taastada Riigikogu hoone esialgne interjöör:

 

 

 

1. Võõrandada tasuta riigi omandisse ja anda Riigikogu valdusesse Tallinna linnale kuuluvad ning Tallinna Linnaarhiivi valitsemisel olevad neli tugitooli inventarinumbriga 403292 ja kaks tumbat inventarinumbriga 403293.

2. Tallinna Linnaarhiivil korraldada punktis 1 nimetatud vara üleandmine.

3. Tallinna Linnkantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile ja Riigikogu
Kantseleile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär