Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2007 korraldus number 2328
Redaktsiooni kehtivus:27.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. detsember 2007 nr 2328-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Liiklusseaduse § 50¹ lg 2 punkti 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest:

 

 

1. Anda 2008. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2007

korralduse nr 2328-k

LISA

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

 

 

Jrk

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind

Lubade

Kehtivusaja

 

 

nr

 

 

kroonides

arv

lõpp

 

 

1

Tallinna Ettevõtlusamet

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

2

Tallinna Ettevõtlusamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

5

 31.12.2008

 

 

3

Tallinna Kommunaalamet

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

4

Tallinna Kommunaalamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

12

 31.12.2008

 

 

5

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

6

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

 31.12.2008

 

 

7

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

8

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

 31.12.2008

 

 

9

Tallinna Haridusamet

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

10

Tallinna Haridusamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

 31.12.2008

 

 

11

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

12

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

 31.12.2008

 

 

13

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

 31.12.2008

 

 

14

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

15

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

 31.12.2008

 

 

16

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

 31.12.2008

 

 

17

Põhja- Tallinna Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

18

Põhja- Tallinna Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

 31.12.2008

 

 

19

Põhja- Tallinna Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

 31.12.2008

 

 

20

Tallinna Linna Valimiskomisjon

Kindlal tänaval

225.- kuu (95%)

11

 31.12.2008

 

 

21

Tartu Linnavalitsus

Tallinn

Tasuta

3

 31.12.2008

 

 

22

Riigihangete Amet

Tallinn

1125.- kuu(75%)

1

 31.12.2008

 

 

23

Tallinna Linnateater

Kindlal tänaval

225.- kuu (95%)

2

 31.12.2008

 

 

24

Aktsiaselts MRP Linna Liinid

Kesklinn

875.- kuu (75%)

1

 31.12.2008

 

 

25

Tallinna vapimärgi kavaler Ilse Ever

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

26

Tallinna teenetemärgi kavaler Ilve-Teisi Remmel

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

27

Tallinna teenetemärgi kavaler Juhan Paadam

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

28

Tallinna teenetemärgi kavaler Toivo Tootsen

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

29

Tallinna teenetemärgi kavaler Mati Songisepp

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2008

 

 

 30

 Tallinna teenetemärgi kavaler Mart Moosus

 Tallinn

 Tasuta

 1

 31.12.2008

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär