Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Asutatavas Mittetulundusühingus Eesti Konverentsibüroo linna nimel liikmeõigusi teostava isiku ja linna esindatava juhatuse liikme kandidaadi määramine
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2007 korraldus number 2319
Redaktsiooni kehtivus:27.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. detsember 2007 nr 2319-k

 

 

Asutatavas Mittetulundusühingus Eesti Konverentsibüroo linna nimel liikmeõigusi teostava isiku ja linna esindava juhatuse liikme kandidaadi määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2, § 69 lg 3 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 otsuse nr 299 „Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine“ punktist 3:

 

 

1. Määrata asutatavas Mittetulundusühingus Eesti Konverentsibüroo Tallinna linna:

1.1 esindajaks asutamislepingu sõlmimisel Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste;

1.2 liikmeõiguste teostajaks Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste;

1.3 esindavaks juhatuse liikme kandidaadiks Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja Evelin Tsirk.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Kairi Tenistele ja Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhatajale Evelin Tsirkile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär