Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (spordivaldkonna 2007. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2007 korraldus number 2280
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. detsember 2007 nr 2280-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

(spordivaldkonna  2007. aasta tunnustust väärivate

saavutuste ja aasta sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks)

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2007 korraldusega nr 1964-k Tallinna spordi- valdkonna 2007. aasta  tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2007 korraldus nr 1964-k “Ajutise komisjoni moodustamine“.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Rein Ilvesele, Priit Ilverile, Toivo Moorastile, Aivar Kuusmaale, Peeter Tishlerile, Martti Rajule, Marko Kaljuveerile ja Tõnu Seilile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär