Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Nõmme linnaosa haldusterritooriumil asuvad hauakivid)
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2007 korraldus number 2275
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. detsember 2007 nr 2275-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Nõmme linnaosa haldusterritooriumil asuvad hauakivid)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5, 14, 17 ja 18:

 

 

1. Nõmme Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi Nõmme linnaosa haldusterritooriumil asuvad hauakivid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7 Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2007

korralduse nr 2275-k 

LISA

 

 

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad hauakivid.

 

Jrk.
nr.

Vara koosseis, nimetus

Asukoht

Ühik ja kogus

Maksumus

 1

J. Kreuksi hauamonument

Rahumäe kalmistu

1 tk

5 200,00

2

1905 a. revolutsiooni ohvrite monument

Rahumäe kalmistu

1 tk

250 000,00

3

2 tekstikivi maetute nimedega 1905. aasta revolutsiooni ohvrite matusepaigal

Rahumäe kalmistu

2 tk

4 000,00

4

J. Muischneeki hauatähis

Rahumäe kalmistu

1 tk

15 000,00

5

1940/41. aasta punase terrori ohvrite mälestussammas ja hauaplatsi kujundus

Liiva kalmistu

1 tk

80 000,00

6

M. Heibergi hauakivi

Liiva kalmistu

1 tk

2 000,00

7

A. Lukini hauakivi

Liiva kalmistu

1 tk

6 350,85

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär