Tallinna Linnavalitsus 19.12.2007 määrus number 109.
Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Spordi- ja Noorsooameti juhataja ametise nimetamine Tlv k 1740 10.10.2007
2 Tallinna linna noortenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine Tlv m 9 11.02.2004 16.02.2004