Tallinna Linnavalitsus 19.12.2007 määrus number 109.
Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine