Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 otsus number 296
Redaktsiooni kehtivus: - 19.09.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 19.09.2013 nr 141, vastuvõetud 19.09.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 296

 

 

 

 

Tallinna ühisveevarustuse ja ‑kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee‑ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 21, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 otsuse nr 396 “Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja ‑kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas” ja 29. novembri 2007 otsuse nr 284 “Tallinna ühisveevarustuse ja ‑kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine” alusel ning tulenevalt AKTSIASELTSI TALLINNA VESI 30. novembri 2007 kirjaga nr 6/0749972 esitatud taotlusest ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

     

1. Pikendada Tallinna ühisveevarustuse ja ‑kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas vee-ettevõtjaks määratud AKTSIASELTSI TALLINNA VESI vee-ettevõtjana tegutsemise tähtaega 30. novembrini 2020.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsus nr 182 “Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja ‑kanalisatsiooni Mõigu ja Raku-Raudalu tegevuspiirkondades”.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees