Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 otsus number 299
Jõustumine:13.12.2007
Redaktsiooni kehtivus:13.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 299

 

 

 

 

Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 25 ja § 35 lg 1 ja 4, mittetulundusühingute seaduse § 5 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 25 ja § 69 lg 2 ja 3 ning lähtudes linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo (edaspidi mittetulundusühing) asutamisel.

2. Kiita põhimõtteliselt heaks juurdelisatud mittetulundusühingu asutamislepingu ja põhikirja projektid.

3. Tallinna Linnavalitsusel määrata mittetulundusühingu liikmeõiguste teostaja ja juhatuse liige.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Tallinna Ettevõtlusametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007
otsuse nr 299
LISA

 

Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamislepingu projekt

 

 

 

Käesoleva asutamislepingu poolteks on:

1. Tallinna linn, asukoht Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199, mida esindab ......................................, kes tegutseb ................................ alusel;

2. Tartu linn, asukoht ...................................., mida esindab ......................................., kes tegutseb ...................................... alusel;

3. Pärnu linn, asukoht ....................................., mida esindab ..............................................., kes tegutseb ................................... alusel;

4. Aktsiaselts ESTRAVEL, äriregistrikood 10325720, asukoht Suur‑Karja tn 15, Tallinn, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

5. Reisieksperdi Aktsiaselts, äriregistrikood 10101104, asukoht Roosikrantsi tn 19, Tallinn 10119, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

6. Aktsiaselts Estonian Holidays, äriregistrikood 10180730, asukoht Rüütli tn 28/30, Tallinn 10130, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

7. Aktsiaselts Kaleva Travel, äriregistrikood 10417646, asukoht Pärnu mnt 67B, Tallinn 10134, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

8. Via Hansa  Eesti Aktsiaselts, äriregistrikood 10366819, asukoht Rüütli tn 13, Tallinn 10130, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

9. Aktsiaselts Baltic Tours, äriregistrikood 10069352, asukoht Pikk tn 31, Tallinn 10133, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

10. aktsiaselts Frens, äriregistrikood 10093126, asukoht Toompuiestee 30, Tallinn 10149, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

11. OÜ Baltic Event Service, äriregistrikood 10805348, asukoht Vene tn 27-7, Tallinn, 10123, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

12. aktsiaselts ESTONIAN AIR, äriregistrikood 10076042, asukoht Lennujaama tee 13, Tallinn 11101, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

13. REVAL HOTELLIGRUPI AS, äriregistrikood 10041810, asukoht Liivalaia tn 33, Tallinn 10118, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

14. AS Sokotel, äriregistrikood 10953787, asukoht Viru Väljak 4, Tallinn 10115, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

15. OÜ DMC Eesti, äriregistrikood 11210597, asukoht Pirita tee 20, Tallinn 10127, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

16. Astlanda Hotelli Aktsiaselts, äriregistrikood 10463965, asukoht Rävala pst 3, Tallinn 10143, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

17. Osaühing Nordic Hotels, äriregistrikood 11149337, asukoht Tartu mnt 63, Tallinn 10115, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

18. Scandic Hotels Eesti AS, äriregistrikood 10285452, asukoht Vabaduse väljak 3, Tallinn 10141, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

19. Hotell Tartu OÜ, äriregistrikood 10696190, asukoht Soola tn 3, Tartu 51014, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

20. OÜ GoHotels, äriregistrikood 11082171, asukoht Toompuiestee 37, Tallinn 10133, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

21. Aktsiaselts Strand, äriregistrikood 10764017, asukoht A. H. Tammsaare pst 35, Pärnu 80010, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

22. Osaühing Central Hotel, äriregistrikood 10922249, asukoht Narva mnt 7C, Tallinn 10117, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

23. Kungla Investeeringu Aktsiaselts, äriregistrikood 10103126, asukoht F. R. Kreutzwaldi tn 23, Tallinn, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

24. Osaühing TLG HOTELL, äriregistrikood 10952552, asukoht Tartu mnt 13, Tallinn 10145, mida esindab ................................................., kes tegutseb ............................. alusel;

edaspidi nimetatud Asutajad. Käesoleva asutamislepinguga asutavad Asutajad mittetulundusühingu lepingus nimetatud tingimustel.

25. Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Eesti Konverentsibüroo (edaspidi nimetatud Ühing).

26. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn 10141, Pärnu mnt 20.

27. Ühingu eesmärgiks on suurendada Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside arvu. Ühingu tegevusega soovitakse luua keskkond, mis aitaks kaasa uute, aktiivselt kasutatavate konverentsikeskuste tekkimisele Eestis.

28. Asutajad määravad Ühingu juhatuse ......... liikmelisena. Juhatuse liikmeteks on:

……………………………,isikukood:……………………, elukoht………………, Eesti Vabariik;

……………………………,isikukood:……………………, elukoht………………, Eesti Vabariik;

……………………………,isikukood:……………………, elukoht………………, Eesti Vabariik;

……………………………,isikukood:……………………, elukoht………………, Eesti Vabariik;

……………………………,isikukood:……………………, elukoht………………, Eesti Vabariik;

……………………………,isikukood:……………………, elukoht………………, Eesti Vabariik;

……………………………,isikukood:……………………, elukoht………………, Eesti Vabariik;

……………………………,isikukood:……………………, elukoht………………, Eesti Vabariik;

……………………………,isikukood:……………………, elukoht………………, Eesti Vabariik;

……………………………,isikukood:……………………, elukoht………………, Eesti Vabariik;

……………………………,isikukood:……………………, elukoht………………, Eesti Vabariik.

29. Asutajad kinnitavad asutamislepingu sõlmimisega Ühingu põhikirja (asutamislepingu lisa 2).

30. Kõik Ühingu asutamisega seotud kulud tasub Reisieksperti Aktsiaselts. Need kulud arvatakse maha Reisieksperdi Aktsiaseltsi 2008. aasta liikmemaksust.

31. Asutajad kinnitavad asutamislepingu sõlmimisega Ühingu liikmemaksude määrad aastaks 2008 (asutamislepingu lisa 1). 2007. aasta eest liikmemakse ei tasuta.

32. 2008. aasta liikmemaksude tasumise tähtaeg on 1. märts 2008.

33. Ühingu tegevuse toetuseks makstakse lisaks liikmemaksudele ühekordset toetust järgmiselt:

a.    Tallinna linn 325 tuhat krooni;

b.    Tartu linn 125 tuhat krooni;

c.    Pärnu linn 125 tuhat krooni.

34. Eelnimetatud toetus makstakse Ühingu pangaarvele hiljemalt 1. märtsiks 2008. a.

35. Asutamisleping ja selle lisad on koostatud ........ eksemplaris, millest iga asutaja saab ühe eksemplari ning üks eksemplar esitatakse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile.

Asutamisleping on sõlmitud ........ detsembril 2007. a.

Allkirjad:

Tallinna linna esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Tartu linna esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Pärnu linna esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Aktsiaseltsi ESTRAVEL esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Reisieksperdi Aktsiaseltsi esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Aktsiaseltsi Estonian Holidays esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Aktsiaseltsi Kaleva Travel esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Via Hansa Eesti Aktsiaseltsi esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Aktsiaseltsi Baltic Tours esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

aktsiaseltsi Frens esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

OÜ Baltic Event Service esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

aktsiaseltsi ESTONIAN AIR esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

REVAL HOTELLIGRUPI AS-i esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

AS-i Sokotel esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

OÜ DMC Eesti esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Astlanda Hotelli Aktsiaseltsi esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Osaühingu Nordic Hotels esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Scandic Hotels Eesti AS-i esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Hotell Tartu OÜ esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

OÜ GoHotels esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Aktsiaseltsi Strand esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Osaühingu Central Hotel esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Kungla Investeeringu Aktsiaseltsi esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Osaühingu TLG HOTELL esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamislepingu LISA 1 projekt

Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo liikmemaksude määrad 2008. aastaks

 

 

 

Kooskõlas asutamislepingu punktiga 31 kinnitavad Asutajad Ühingu liikmekategooriad, kategooriate kriteeriumid ja liikmemaksude määrad aastaks 2008.

Liikmemaksude arvestamise aluseks võetud liikmekategooriad ja kategooriate kriteeriumid ning liikmemaksude määrad on kehtestatud 2008. aastaks. Ühingu tegevuse ja konverentsituru arengu käigus vaadatakse vajadusel nii kategooriad, kriteeriumid kui liikmemaksumäärad üle.

Liikmekategooriad ja vastavad kriteeriumid lähtuvad eelkõige vajadusest kontsentreeruda peamisele eesmärgile (üle 300 osavõtjaga rahvusvaheliste konverentside korraldamine) ja Ühingu esmasele väljaarendamisele, seetõttu on algetapis kaasatud ainult kõige otsesemad konverentsiteenuste osutajad ning kategooriad ei hõlma kõiki võimalikke edaspidiseid potentsiaalseid liitujate/teenusepakkujate kategooriaid, mis tulevikus võiksid olla Ühingu liikmed.

1. ERAPARTNERID

A. KONVERENTSIKESKUSED (Venues)

Suur konverentsikeskus:

Kriteeriumid: >300‑kohaline (teatristiilis saal)  3 referentsi teenindatud >100 osavõtjaga üritusest.

Liikmemaks: 55 000 EEK.

Väike konverentsikeskus:

Kriteeriumid: 100‑300-kohaline (teatristiilis) saal  3 referentsi teenindatud >100 osavõtjaga üritusest.

Liikmemaks: 30 000 EEK.

B. MAJUTUSTEENUSED (Accommodation)

Hotellid

Suur hotell:

Kriteeriumid: >200 tuba  3 referentsi teenindatud >100 osavõtjaga üritusest.

Liikmemaks: 55 000 EEK.

Väike hotell:

Kriteeriumid: >100 tuba  3 referentsi teenindatud >100 osavõtjaga üritusest.

Liikmemaks: 30 000 EEK.

Muud majutuskohad konverentsivõimalusega:

Kriteeriumid: 3 referentsi teenindatud >100 osavõtjaga üritusest (näiteks butiikhotellid)

Liikmemaks: 30 000 EEK.

C. KONVERENTSI TUGITEENUSED (Conference Support Services)

Toitlustus:

Restoranid: >100 kohta, grupitoitlustus  3 referentsi teenindatud >100 osavõtjaga üritusest.

Liikmemaks: 30 000 EEK.

Toitlustus (catering): 3 referentsi teenindatud >100 osavõtjaga üritusest  osutatud teenuste tabel

Liikmemaks: 30 000 EEK.

Transport:

Rahvusvaheline transport (carriers): Eestisse saabuv transpordiühendus.

Liikmemaks: 75 000 EEK.

Kohalik transport (ground transport):

Kriteeriumid: autopargis >10 sõiduki olemasolu, mis ei ole vanemad kui 8 aastat.

Liikmemaks: 30 000 EEK.

Konverentsitehnika: esitlustehnika, helitehnika, messivahendite rent

Kriteeriumid: 3 referentsi teenindatud >100 osavõtjaga üritusest  osutatud teenuste tabel.

Liikmemaks: 30 000 EEK.

Konverentsikorraldajad: PCO, DMC

Kriteeriumid: 3 referentsi teenindatud >100 osavõtjaga üritusest  osutatud teenuste tabel.

Liikmemaks: 30 000 EEK.

Asutajate liikmemaksud 2008. aastal on järgmised:

Tallinna linn

75 000 krooni

Tartu linn

75 000 krooni

Pärnu linn

75 000 krooni

Aktsiaselts ESTRAVEL

30 000 krooni

Reisieksperdi Aktsiaselts

30 000 krooni

Aktsiaselts Estonian Holidays

30 000 krooni

Aktsiaselts Kaleva Travel

30 000 krooni

Via Hansa  Eesti Aktsiaselts

30 000 krooni

Aktsiaselts Baltic Tours

30 000 krooni

aktsiaselts Frens

30 000 krooni

OÜ Baltic Event Service

30 000 krooni

aktsiaselts ESTONIAN AIR

30 000 krooni

OÜ DMC Eesti

30 000 krooni

REVAL HOTELLIGRUPI AS

AS Sokotel

Astlanda Hotelli Aktsiaselts

Osaühing Nordic Hotels

Scandic Hotels Eesti AS

Hotell Tartu OÜ

OÜ GoHotels

Aktsiaselts Strand

Osaühing Central Hotel

Kungla Investeeringu Aktsiaselts

Osaühing TLG HOTELL

Käesolev lisa on alla kirjutatud ........ detsembril 2007

Allkirjad:

Tallinna linna esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Tartu linna esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Pärnu linna esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Aktsiaseltsi ESTRAVEL esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Reisieksperdi Aktsiaseltsi esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Aktsiaseltsi Estonian Holidays esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Aktsiaseltsi Kaleva Travel esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Via Hansa Eesti Aktsiaseltsi esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Aktsiaseltsi Baltic Tours esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

aktsiaseltsi Frens esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

OÜ Baltic Event Service esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

aktsiaseltsi ESTONIAN AIR esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

REVAL HOTELLIGRUPI AS-i esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

AS-i Sokotel esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

OÜ DMC Eesti esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Astlanda Hotelli Aktsiaseltsi esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Osaühingu Nordic Hotels esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Scandic Hotels Eesti AS-i esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Hotell Tartu OÜ esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

OÜ GoHotels esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Aktsiaseltsi Strand esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Osaühingu Central Hotel esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Kungla Investeeringu Aktsiaseltsi esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Osaühingu TLG HOTELL esindaja

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamislepingu LISA 2 projekt

Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo põhikiri

 

 

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 MTÜ Eesti Konverentsibüroo (edaspidi “EKB“) on konverentsiturismi sektoris tegutsevate isikute mittetulunduslik organisatsioon.

1.2 Organisatsiooni nimi on MTÜ Eesti Konverentsibüroo (inglise keeles Estonian Convention Bureau).

1.3 EKB teeb koostööd riigi-, omavalitsuste-, teadusasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, samuti muude konverentsiturismist huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega Eesti Vabariigis ja teistes riikides.

1.4 EKB on eraõiguslik juriidiline isik.

1.5 EKB‑l on oma sümboolika.

1.6 EKB asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

2. EKB EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD

2.1 EKB peamiseks eesmärgiks on suurendada Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside arvu. EKB tegevusega soovitakse luua keskkond, mis aitaks kaasa uute, aktiivselt kasutatavate konverentsikeskuste tekkimisele Eestis.

2.2 EKB tegevuste põhisuunad on:

2.2.1 Eesti kui konverentsimaa maine kujundamine ja tuntuse tõstmine nii Eestis kui ka sihtturgudel;

2.2.2 Konverentsiturismi kohta neutraalse ja adekvaatse informatsiooni jagamine ning edastamine partneritele ja liikmetele;

2.2.3 Klientide nõustamine ja abistamine ürituste planeerimisel;

2.2.4 Rahvusvaheline koostöö.

3. EKB LIIKMESKOND

3.1 EKB liikmeks võivad olla konverentside korraldamisega otseselt või kaudselt seotud juriidilised isikud, ettevõtted, organisatsioonid, ühingud, ameti-, õppe- ja teadusasutused ning kohalikud omavalitsused, kes vastavad põhikirja nõuetele.

3.2 EKB liikmeks vastuvõtmise otsustab EKB juhatus isiku poolt esitatud sooviavalduse alusel.

3.3 Liige võib EKB liikmeskonnast välja astuda, informeerides sellest kirjalikult EKB juhatust. Liikme omal soovil lahkumisel majandusaasta keskel peab liige tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest ning ta loetakse EKB‑st väljaastunuks avalduse esitamise aastale järgneva majandusaasta algusest.

3.4 Kui liige rikub oma kohustusi EKB ees või kahjustab olulisel määral EKB mainet, võib juhatus oma otsusega liikme EKB‑st välja arvata. Juhatus peab liikme väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest viivitamatult liikmele kirjalikult teatama. Liikmel on õigus oma EKB‑st väljaarvamise otsuse peale edasi kaevata järgmisele üldkoosolekule.

3.5 EKB‑st väljaastuv või väljaarvatav liige on kohustatud täitma kõik oma liikmeksoleku ajal EKB ees tekkinud kohustused ja likvideerima võlgnevused. Tasutud liikmemakse või muid rahalisi makseid liikmele ei tagastata.

4. EKB LIIKMETE ÕIGUSED

4.1 EKB liikmetel on õigus:

4.1.1 osaleda EKB tegevuses ja omada üldkoosolekul hääleõigust;

4.1.2 oma esindaja kaudu kandideerida juhatuse liikmeks;

4.1.3 kasutada EKB sümboolikat ja materjale vastavalt juhatuse poolt kehtestatud tingimustele;

4.1.4 nõuda küsimuste võtmist juhatuse koosoleku päevakorda;

4.1.5 saada juhatuselt informatsiooni EKB tegevuse kohta, sealhulgas tõendeid ja ärakirju EKB dokumentidest.

5. EKB LIIKMETE KOHUSTUSED

5.1 EKB liikmed on kohustatud:

5.1.1 järgima käesoleva põhikirja nõudeid, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

5.1.2 tasuma tähtaegselt üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu ja muid rahalisi makseid;

5.1.3 hüvitama seadusega ettenähtud korras EKB‑le ja teistele liikmetele tekitatud kahju.

6. EKB JUHTIMINE

6.1 EKB kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 21 päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tuleb lisada üldkoosoleku otsuse projekt ning selgitavad materjalid.

6.2 EKB erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 (üks kümnendik) EKB liikmetest või kui seda nõuavad EKB huvid. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 7 päeva. Juhatus kutsub kokku EKB aastaeelarvet kinnitava liikmete üldkoosoleku enne eelarveaasta algust.

6.3 EKB üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekus osalevad vähemalt pooled EKB liikmetest.

6.4 Kui üldkoosolekus ei osale nõutav arv EKB liikmeid, kutsub juhatus üldkoosoleku kokku sama päevakorraga hiljemalt kolme nädala jooksul. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata koosolekus osalevate liikmete arvust.

6.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud EKB liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muutmise ja liikmetele rahaliste kohustuste kehtestamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest. Eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 EKB liikmete nõusolek. Eesmärgi muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

6.6 Igal EKB liikmel on üks hääl. Juriidilisest isikust liikme nimel teostab liikmeõigusi liikme poolt määratud või volitatud isik või seaduslik esindaja.

6.7 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

Otsuste vastuvõtmine küsimustes, mis ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud EKB juhatuse, tegevjuhi või revidendi pädevusse. Üldkoosoleku pädevusse kuulub eelkõige:

6.7.1 juhatuse liikmete määramine, juhatuse liikmete tegevusele hinnangu andmine ja neile tasu määramine;

6.7.2 eesmärgi muutmine;

6.7.3 põhikirja muutmine;

6.7.4 liikmete rahaliste kohustuste kehtestamine, sh liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra kinnitamine;

6.7.5 majandusaasta aruande ja aastaeelarve kinnitamine;

6.7.6 ühinemise ja jagunemise ning lõpetamise otsustamine;

6.7.7 laenu võtmise kinnitamine;

6.7.8 muu ühingu või liidu liikmeks astumise otsustamine;

6.7.9 kinnisvara ostmise, koormamise (v.a üürilepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise) ja võõrandamise otsustamine;

6.7.10 audiitor- või revisjonikomisjoni määramise vajalikkuse otsustamine ja komisjoni liikmete valimine.

6.8 Üldkoosolek määrab juhatuse liikmed kolmeks (3) aastaks. Juhatuse liikmed valitakse salajasel hääletusel, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

6.9 Juhatus juhib ja esindab EKB‑d. Juhatuse tegevust juhib ja korraldab juhatuse esimees, tema äraolekul juhatuse aseesimees. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe volitused lõpevad käesolevas põhikirjas sätestatud juhatuse liikme volituste lõppemisega või uue esimehe valimisega.

6.10 EKB juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek. Juhatuse liikmete minimaalne arv on kolm (3) ja maksimaalne arv on üksteist (11).

6.11 Juhatuse pädevusse kuulub:

6.11.1 juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja valimine;

6.11.2 majandusaasta aruande ja aastaeelarve koostamine;

6.11.3 tegevjuhiga lepingu sõlmimine ja lõpetamine;

6.11.4 töötajate töölepingute sõlmimise ja lõpetamise otsustamine;

6.11.5 tegevjuhi tegevusaruannete kinnitamine;

6.11.6 liikmeks vastuvõtmise ja liikme väljaarvamise otsuste tegemine;

6.11.7 rahaliste vahendite kasutamise kontrollimine;

6.11.8 liikmemaksude suuruse väljaarvutamine ja tasumise tähtaegade kindlaksmääramine vastavalt üldkoosoleku otsusele;

6.11.9 lepingute sõlmimine küsimustes, mis väljuvad EKB põhitegevuse raamest;

6.11.10 tegevust reglementeerivate eeskirjade ja juhendite kinnitamine.

6.12 Juhatus võtab vastu otsuseid juhatuse koosolekus. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees mitte harvem kui üks kord kvartalis.

6.13 Juhatus võib vastu võtta otsuseid ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. Juhatuse esimees saadab juhatuse otsuse projekti kõigile juhatuse liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul juhatuse liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui juhatuse liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole juhatuse liikmete häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Hääletustulemuste kohta koostab juhatuse esimees juhatuse koosoleku protokolli asendava hääletusprotokolli ning saadab selle viivitamata juhatuse liikmetele. Hääletusprotokolli kantakse lisaks EKB nimele ja asukohale vastuvõetud otsused koos hääletustulemustega (otsuse poolt hääletanud liikmed nimeliselt) ja muud hääletamise suhtes olulise tähtsusega asjaolud.

Kui kõik juhatuse liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib otsuse vormistada ka etteteatamiseta ja hääletusprotokollita. Otsuses tuleb märkida juhatuse liikmete nimed ja otsuse tegemise aeg.

6.14 Juhatus otsustab uute liikmete vastuvõtmise ja liikmete väljaarvamise vastavalt seadusele ja põhikirjas sätestatud tingimustele.

6.15 Juhatus korraldab EKB rahaliste ja muude materiaalsete väärtuste kasutamist ja käsutamist. Juhatus vaatab liikmete rahalised kohustused üle igal aastal ja vajadusel teeb üldkoosolekule ettepaneku muudatuste sisseviimiseks. Juhatus korraldab EKB liikmete ning liikmete poolt tasutud liikmemaksude, rahaliste toetuste ja üleantud vara arvestust.

6.16 Üldkoosoleku otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

6.17 EKB‑d esindab kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees ainuisikuliselt või juhatuse liikmed ühiselt.

6.18 EKB tegevjuht täidab temaga sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi, muuhulgas:

6.18.1 korraldab EKB igapäevast asjaajamist ja esindab EKB‑d juhatuse poolt antud volituste piires;

6.18.2 täidab ja viib ellu üldkoosoleku ja juhatuse otsused;

6.18.3 sõlmib juhatuse otsuse alusel töölepingud EKB töötajatega;

6.18.4 käsutab EKB vara ja vahendeid talle juhatuse poolt antud volituste piires;

6.18.5 arendab EKB tegevust põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

7. EKB VARA, FINANTS- JA MAJANDUSTEGEVUS

7.1 EKB varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused, varalised õigused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:

7.1.1 liikmete poolt tasumisele kuuluvatest maksetest;

7.1.2 majandustegevusest saadavast tulust;

7.1.3 isikute vabatahtlikest annetustest;

7.1.4 muudest laekumistest.

7.2 EKB rahalised vahendid ning hangitud põhi- ja väikevahendid on EKB omand. EKB liikmetel ei ole õigust EKB varale, EKB-l ei ole õigust EKB liikmete varale. EKB ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust EKB varaliste kohustuste eest.

7.3 EKB majandusaastaks on kalendriaasta.

7.4 EKB vara kasutatakse EKB tegevuseks, muuhulgas:

7.4.1 EKB põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;

7.4.2 lepinguliste tööde eest tasumiseks;

7.4.3 EKB-ga töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks;

7.4.4 põhivahendite ja muu vara soetamiseks.

7.5 EKB raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigi õigusaktidega.

8. EKB TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1 EKB tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus EKB tegevuse lõpetamise kohta on vastu võetud, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekus osalenud liikmetest.

8.2 EKB tegevuse lõpetamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

8.3 EKB tegevuse lõpetamisel määrab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, mis viib läbi EKB likvideerimise. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara EKB liikmete vahel proportsionaalselt liikme poolt tasutud liikmemaksude, EKB‑le üleantud rahaliste vahendite ja vara väärtusele, tulenevalt juhatuse poolt peetud vastavast arvestusest.

Põhikiri on vastu võetud MTÜ Eesti Konverentsibüroo asutamiskoosolekul ........ detsembril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees