Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitisteloetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 53
Jõustumine:31.12.2007
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus:31.12.2007 - 09.11.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:

Tlv m 01.11.2012 nr 23, jõustumine 09.11.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 53

 

 

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 “Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste
loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord

muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punkti 5 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruses nr 58 “Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003‑2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad “Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003‑2007 ning”;

2) punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 58 “Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003‑2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kordkinnitatud Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise korras tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 1.5 jäetakse välja sõnad “vastavalt Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud Tallinna linnas tegevustoetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelule”;

2) punkti 1.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1.6 Toetust eraldatakse ehitiste omanikele ja valdajatele, kes üürivad spordiehitist eraõiguslikele spordikoolidele ja spordiklubidele, kes saavad Tallinna linnalt sporditegevuse toetust.”;

3) punktid 2.6.2 ja 2.6.3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 31. detsembril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees