Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 54.
Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus Tvk m 70 14.12.2006 01.01.2007