Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 50.
Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 "Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord Tvk m 17 31.05.2007 07.06.2007