Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 "Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 50
Jõustumine:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 50

 

 

Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 “Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, konkurentsiseaduse § 301 ja § 33, Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punkti 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määrusega nr 12 kinnitatud Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmiga aastateks 2006‑2009.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruses nr 17 “Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord“ (edaspidi kord) tehakse järgmised muudatused:

(1) korra paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse teise lausega:

Juhul kui taotleja on käibemaksukohuslane, võetakse messil osalemiseks tehtud kompenseeritavad kulud arvesse ilma käibemaksuta.“;

(2) korra paragrahvi 7 lõike 1 punkti 5 täiendatakse teise lausega:

Soetused, mis on 1000 (tuhat) krooni ja üle selle, peavad olema teostatud sularahata arvelduste korras.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees