Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 46
jõustumine 01.01.2008

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 46

 

 

Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära
kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete
esitamise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse maa hindamise seaduse § 6 lõike 1 alusel, arvestades Tallinna kanaliseerimise lõpetamise vajadust aastaks 2011 ning maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord“ paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“§ 2. Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksumääraks Tallinnas on 1,5% maa maksustamishinnast aastas.“

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees