Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine kontseptsioonis "Tallinna avamine merele" kirjeldatud ettepanekute elluviimiseks
Tallinna Linnavalitsus 12.12.2007 korraldus number 2193
Redaktsiooni kehtivus: - 29.05.2019

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 29.05.2019 nr 741

REDAKTSIOON:
Tlv k 21.03.2018 nr 429

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. detsember 2007 nr 2193-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine kontseptsioonis “Tallinna avamine merele” kirjeldatud ettepanekute elluviimiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 50 1 lg 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 otsusest nr 273 „Kontseptsiooni “Tallinna avamine merele” heaks kiitmine” punktist 2:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon kontseptsioonis “Tallinna avamine merele” kirjeldatud ettepanekute elluviimiseks alljärgnevas koosseisus:

Komisjoni esimees:                   Andrei Novikov - Tallinna abilinnapea;
                                                 (Tlv k 21.03.2018 nr 429)

Komisjoni liikmed:               Andrei Birov – Tallinna Linnavolikogu liige;
                                            (Tlv k 21.03.2018 nr 429)

Anu Hallik-Jürgenstein - Linnaplaneerimise Ameti juhataja ;
(Tlv k 21.03.2018 nr 429)

Eha Võrk – Tallinna abilinnapea;

Endrik Mänd - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekt;

2.  Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavaid eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

4. Komisjonil esitada Linnahalli lähiümbruse ruumilise planeerimise tegevuskava, selle realiseerimise ajagraafik ning finantseerimise põhimõtted Tallinna Linnavalitsusele 1. märtsiks 2008.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär