Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (tunnustusauhinna "Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2007" preemiasaajate väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 12.12.2007 korraldus number 2187
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. detsember 2007 nr 2187-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

(tunnustusauhinna „Tallinna kaunis kodu

jõuluajal 2007“ preemiasaajate väljaselgitamiseks)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning tulenevalt vajadusest tunnustada Tallinna elanikke tunnustusauhinnaga paremini dekoreeritud majade eest 2007. aastal:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon tunnustusauhinna “Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2007“ preemiasaajate väljaselgitamiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Kaia Jäppinen               Tallinna abilinnapea;

Aseesimees:      Anu Kivilo                    Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja;

Liikmed:                                               

                        Ain Saarna                   Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor;

Riin Alatalu                    Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti miljööalade osakonna

  juhataja;

Liina Jänes                    Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti miljööalade osakonna

 peaspetsialist;

Erja-Liina Raidma          Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti miljööalade osakonna

  vanemspetsialist;

Urmas Kaldaru Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja

                                     haljastuse osakonna linnadisainer.                              

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

4. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär