Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Seebi tn 36A kinnistul asuva katlamaja kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine
Tallinna Linnavalitsus 12.12.2007 korraldus number 2162
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. detsember 2007 nr 2162-k

 

 

Seebi tn 36A kinnistul asuva katlamaja kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 68 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 8. mai 1997 määrusega nr 21 kinnitatud Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra punktidega 3.3, 8.1, 10.1, 10.4, 15 ja 16 ning tulenevalt Tallinna Maa-ameti ettepanekust:

 

 

1. Arvestades asjaolu, et Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2007 korraldusega nr 1436-k algatatud Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36 kruntide detailplaneeringus nähakse ette Tallinna linna omandis oleval Seebi tn 36A kinnistul (kinnistusregistri registriosa nr 110901, katastritunnus 78407:702:0090, pindala 3656 m², sihtotstarve tootmismaa) asuva 2-korruselise katlamaja (Riikliku ehitisregistri kood 120268202, ehitusalune pind 682,5 m²), edaspidi nimetatud: hoone,
lammutamine ning, et hoone on lagunenud, ei ole kasutuses ja on ohtlik ümbruskonnale, nõustuda Tallinna Maa-ameti ettepanekuga ja tunnistada hoone kõlbmatuks ning lammutada.

2. Volitada Audentes Halduse Osaühingut korraldama oma kulul hoone lammutamine ning kustutamine Riiklikust ehitisregistrist.

3. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Audentes Halduse Osaühingule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär