Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korralduse nr 2061-k "Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse
Tallinna Linnavalitsus 05.12.2007 istungi protokoll number 56/30
Jõustumine:05.12.2007
Redaktsiooni kehtivus:05.12.2007 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

5. detsember 2007 nr 56

 

 

Päevakorrapunkt 30

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korralduse nr 2061-k “Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni  moodustamine linnaruumi ülesseatud    arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamiseks“ muutmine

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Võtta vastu korraldus nr 2133-k.

2. Seoses linnaruumi ülesseatud  arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise ajutise komisjoni tegevuse muutumisega regulaarseks Tallinna Kommunaalametil valmistada ette materjalid komisjoni alaliseks muutmiseks.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE