Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
05.12.2007- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korralduse nr 2061-k "Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse
Tallinna Linnavalitsus 05.12.2007 korraldus number 2133
Redaktsiooni kehtivus:05.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. detsember 2007 nr 2133-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korralduse nr 2061-k “Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamiseks“ muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldust nr 2061-k „Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamiseks“ järgmiselt:

1.1 muuta punktiga 2 moodustatud linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1.2   arvata komisjoni koosseisust välja Endrik Mänd;

1.1.3 kinnitada komisjoni liikmeks Urmas Kaldaru – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse linnakujunduse ja haljastuse osakonna linnadisainer;

1.2  muuta punkti 6 ja sõnastada alljärgnevalt:

“6. Komisjonil viia  7. detsembriks läbi arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise konkurss “Põhjala valguspärl“ ning esitada konkursi tulemuste kokkuvõte linnavalitsusele hiljemalt 31. detsembriks.“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1.1.2 ja 1.1.3 nimetatud isikutele, Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär