Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus" muutmine"

Tallinna Linnavalitsus 05.12.2007 istungi protokoll number 56/15
jõustumine 05.12.2007

Redaktsiooni kehtivus 05.12.2007 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

5. detsember 2007 nr 56

 

 

Päevakorrapunkt 15

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

„Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ muutmine“

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ muutmine“.

2. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil esitada linnavalitsusele ettepanekud liikluse reguleerimise korra muutmiseks, et laiendada korrakaitseüksuse volitusi ka liikluse reguleerimisel.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE