Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.12.2007 määrus number 103 [RT IV, 27.06.2013, 71]
Jõustumine:10.12.2007
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2007 - ... [RT IV, 27.06.2013, 71]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

5. detsember 2007 nr 103

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning Tallinna Linnavalitsuse 24. oktoobri 2007 korraldusega nr 1847-k kehtestatud Betooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneeringust.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Lasnamäe linnaosas Sõjamäe asumis Betooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Sarruse tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Sarruse tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4.  Määrus jõustub 10. detsembril 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

5. detsembri 2007 määruse nr 103

“Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“

LISA

 

Sarruse tänava skeem

 

 

 

 

 

Sarruse tänava skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär