Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2007 otsus number 284
Redaktsiooni kehtivus: - 31.05.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 31.05.2012 nr 85, vastuvõetud 31.05.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

29. november 2007 nr 284

 

 

 

 

Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride
kirjelduste kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 3 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

     

1. Kinnitada Tallinna haldusterritooriumil 10 ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni
tegevuspiirkonda vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkondade kirjeldused vastavalt lisale 2.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2000 otsus nr 133 “Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arenduspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kinnitamine” ja 15. juuni 2000 otsus nr 214 “Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kinnitamine”.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Ettevõtlusametile ja AKTSIASELTSile TALLINNA VESI.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007
otsuse nr 284
LISA 1

 

Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonnad

 

 

 

Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkond

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007
otsuse nr 284
LISA 2

 

Tallinna ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni tegevuspiirkondade kirjeldused

 

 

 

1. Tallinna põhitegevuspiirkond piirneb teiste tegevuspiirkondade ja linna piiriga.

2. Mähe 1 tegevuspiirkond piirneb: Lodjapuu tee – linna piir – Pärnamäe tee 36 (Pärnamäe kalmistu) piir – Pärnamäe tee – Pärnamäe tee 51 kinnistu piir – Lepiku tee 27A kinnistu piir kuni Metsakalmistu piirini – Metsakalmistu piir – Tallinna linna hoiumetsa (Kloostrimetsa) piir kuni Randvere tee 82A kinnistu piirini – Randvere tee 82A lõunapoolne kinnistu piir – Randvere tee kuni Randvere tee 73A piiripunktini nr 7 – Mähe oja kuni Lodjapuu teeni.

3. Mähe 2 tegevuspiirkond piirneb: Mähe oja Lodjapuu teest Randvere teeni (Mähe 1 piir) – Randvere tee – Randvere tee 69A lõunapoolne piir – Ranniku tee 48 (Merivälja pansionaat) piir – Merivälja hoonestatud ala kinnistute piir kuni Viimsi raudteeni – raudtee kuni Lodjapuu teeni.

4. Kakumäe tegevuspiirkond piirneb: Tiskre oja Rannamõisa teest Kakumäe laheni – Kakumäe ja Kopli lahe rannajoon kuni Vabaõhumuuseumi piirini – Vabaõhumuuseumi piir kuni Vabaõhumuuseumi teeni – Õismäe raba peamagistraalkraav kuni Vana-Rannamõisa teeni – Rannamõisa tee 12b kinnistu kirdepoolne piiripunkt – Rannamõisa tee 12b kinnistu kagupoolne piir – Rannamõisa tee 12b kuni 20a kinnistute lõunapoolsed piirid kuni Tiskre ojani.

5. Vana-Pääsküla tegevuspiirkond piirneb: linna piir punktist 161 kuni punktini 162 – Pääsküla jõgi – Pärnu mnt – Pärnu mnt 536÷552 kvartali lõuna-, lääne- ja põhjapoolne piir kuni Pärnu mnt‑ni – Pärnu mnt – Pärnu mnt 433 kinnistu põhjapoolne piir (TREV I maakasutuspiir) kuni linna piiripunktini 161.

6. Kopli poolsaare tipu tegevuspiirkond piirneb: Kopli 103 kinnistu idapoolne piir – Kopli lahe rannajoon – Paljassaare lahe rannajoon kuni Kopli 103 idapoolse piirini.

7. Haabersti ettevõtlusala tegevuspiirkond piirneb: Rannamõisa tee – Lõuka tn – Vabaõhumuuseumi tee – magistraalkraav – Paldiski mnt 104A‑P elamukvartali läänepoolne piir kuni Rannamõisa teeni.

8. Tähetorni-Paldiski mnt ettevõtlusala tegevuspiirkond piirneb: Tähetorni tn – Paldiski mnt – Tähetorni tööstus- ja äripiirkonnast põhja poole jääv piirnev tänav – ettevõtlusala idapoolne piir Tähetorni tänavani.

9. Väo tegevuspiirkond haarab maad Paekivitoodete tehase AS ja Väokivi OÜ maakasutuspiirides.

10. Aegna saare tegevuspiirkond haarab kogu Aegna saart kuni saare merepiirini.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees