Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2007 otsus number 283
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

29. november 2007 nr 283

 

 

 

 

Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 35 lg 5, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 3 p 5, veeseaduse § 24 lg 4, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamise kavaga 2004‑2015,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahel sõlmitava “Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu“ projekt.

2. Tallinna Linnavalitsusel kiita heaks “Lisa A“ “Võrkude laiendamise kavale“ hiljemalt 7. jaanuariks 2008 tingimusel, et see vastab lepingu punktis 3.3 sätestatud tingimustele.

3. Volitada Tallinna linnapead Edgar Savisaart Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

4. Tallinna Kommunaalametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantseleile, Tallinna Ettevõtlusametile ja AKTSIASELTSile TALLINNA VESI.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007
otsuse nr 283
LISA

 

AGREEMENT ON AMENDING

of

THE SERVICES AGREEMENT

and

THE 30 SEPTEMBER 2002 AGREEMENT

and

THE 14 MARCH 2005 AGREEMENT

and

THE STORM WATER AGREEMENT

and

THE FIRE HYDRANTS AGREEMENT

 

 

 

Tallinn, ....... November 2007

THE CITY OF TALLINN (in Estonian Tallinna Linn), represented by the mayor Mr. Edgar Savisaar who is acting pursuant to the Tallinn City Council resolution No. 283, dated 29 November 2007, (hereinafter the “City“)

and

AKTSIASELTS TALLINNA VESI, with registration code No. 10257326, with registered office at Ädala 10, 10614 Tallinn, Estonia, represented by the Chairman of the Management Board Mr. Roch Chéroux who is acting pursuant to law and the Articles of Association of the company, (hereinafter the “Company“)

and

UNITED UTILITIES (TALLINN) B.V., a limited liability company registered in the commercial register of the Chamber of Commerce and Industries of the Netherlands under the registration code No. 34137178, with registered office at Teleport­boulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, the Netherlands, represented by Mr. Robert J. Gallienne who is acting pursuant to the Power of Attorney, (hereinafter the “Investor“),

hereinafter the City and the Company are separately referred to as a “Party“ and together as the “Parties“,

whereas:

(a)    The City wishes to achieve by 31 March 2011 the construction of the System in the area uncovered with the public water supply and sewerage network as per the Tallinn Development Plan for Water and Sewerage in force on the date of this Agreement;

(b)   The Company has submitted to the City on 24 September 2007 an application for including Mõigu and Raku-Raudalu in the Services Area. The City wishes to extend the System in the Services Area in accordance with Article 6(2)2 of the PWSSA and in areas where more than 50 per cent of residential buildings for which building permits were issued before 22 March 1999 are connected to the public water supply and sewerage system in accordance with the provisions of Article 14(3)5 of the PWSSA;

(c)    The construction and extension of the System by the Company pursuant to the provisions specified above requires the Company to make significant  investments in 2008-2011;

(d)   The City and the Company have agreed that the Company undertakes to perform certain works necessary for constructing and extending the System specified in this Agreement and the City undertakes to secure compensation of the expenses borne by the Company for that purpose in line with Articles 14(1) and 14(3)5 of the PWSSA ensuring that the legal acts of the City are in compliance with the aforementioned provisions;

(e)    The Tallinn City Council has approved the terms and conditions of this Agreement,

the Parties and the Investor have agreed to change the Project Agreements in concluding the present agreement as follows:

1. Definitions

1.1 Capitalised terms used in this Agreement that have not been defined elsewhere in this Agreement shall have the following meanings:

Agreement

shall mean this Agreement on Amending the Services Agreement, the 30 September 2002 Agreement, the 14 March 2005 Agreement, the Storm Water Agreement and the Fire Hydrants Agreement.

“Immovable“

shall mean an immovable in the meaning of Articles 1(1) to 1(2) of the PWSSA that is located on the land with the intended purpose as residential land.

“Opportunity to Connect“

shall mean the existence of the System in the street section adjoining the Immovable in the part verging the Immovable. For the purpose of these Immovables on which there are located residential buildings whose building permits have been issued before 22 March 1999, the Opportunity to Connect shall mean in addition to what is stipulated in previous sentence also the existence of the connection point between the System and the Immovable’s water and sewerage system according to the applicable legal acts.

Storm Water Agreement

shall mean the Agreement on the Conduct of Rain Water, Drainage Water and Other Soil and Surface Water from Public Roads, Streets and Squares to the Public Sewerage System and Treatment thereof and the Construction of Storm Water Facilities concluded between the City and the Company on 22 June 2001.

Fire Hydrants Agreement

shall mean the Agreement on the Extraction of Fire Fighting Water from Fire Hydrants in the Public Water Supply System and Extraction of Water from Public Water Extraction Points concluded between the City and the Company on 22 June 2001.

30 September 2002 Agreement

shall mean the Agreement on Amending the Project Agreements concluded between the City, the Company and the Investor on 30 September 2002.

14 March 2005 Agreement

shall mean the Agreement on Amending the Services Agreement, the 30 September 2002 Agreement on Amending the Project Agreements, the Storm Water Agreement and the Fire Hydrants Agreement concluded between the City, the Company and the Investor on 14 March 2005.

Services Agreement

shall mean the Services Agreement concluded between the City and the Company on 12 January 2001.

Project Agreements

shall mean the Project Agreements defined in the 30 September 2002 Agreement together with the 30 September 2002 Agreement and the 14 March 2005 Agree­ment.

1.2 Capitalised terms not defined in this Agreement shall have the meanings given to them in the Project Agreements, unless stated otherwise in this Agreement.

2. General principles

2.1 The Mandate Period shall be extended until 30 November 2020 and in connection therewith the following provisions of the Project Agreements shall be amended:

2.1.1 The definitions “Mandate“ and “Mandate Period“ under Clause 1(1) of the Services Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

Mandate“ means the exclusive rights and obligations acquired and assumed by the Company under this Agreement and under the Resolution of Tallinn City Council Number 396, dated 30 November 2000, and the Resolution of Tallinn City Council to be adopted by 15 December 2007, and under any subsequent Resolutions of the Tallinn City Council, including, without limitation, the obligation of the Company to perform the Services and the right to charge the Tariffs pursuant to the Statutory Requirements and this Agreement and the appointment of the Company as the provider of the Services pursuant to the PWSSA (ainuõigus vee-ettevõtjana tegutsemiseks Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas);

Mandate Period“ means the period commencing on the Effective Date and expiring on the date of the following event, whichever falls due earlier: 30 November 2020 or the end of the period of any subsequent Resolution permitting the Company to provide the Services or the termination of this Agreement;“.

2.1.2 Clause 3(1)(b) of the Services Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

“(b) Accordingly, the City Council has passed Resolution Number 396, dated 30 November 2000, and will pass a Resolution by 15 December 2007, appointing the Company as a provider of the Services pursuant to the PWSSA (together referred to as the “Mandate Resolution“).“.

2.2 The first Operating Period following the Initial Period (as extended by Clause 3(1) of Schedule I: Part I of the 30 September 2002 Agreement) shall run from the end of the Initial Period until the date of the following event, whichever falls due earlier: 30 November 2020 or the termination of the Services Agreement (hereinafter and in all Project Agreements referred to as the “Operating Period 2011-2020“). All respective rights and obligations of the City and the Company pursuant to the Project Agreements shall be amended accordingly.

2.3 During the Operating Period 2011-2020 the same Levels of Service shall be applicable as they are applicable with respect to the Initial Period immediately prior to the Operating Period 2011‑2020. In order to achieve this objective the following provisions of the Project Agreements shall be amended:

2.3.1 The heading of Section A of Schedule D: Part I of the Services Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

“SECTION A: LEVELS OF SERVICE FOR 2001-2020“.

2.3.2 The first paragraph of Clause 1 of Section A of Schedule D: Part I shall be amended and stipulated in the following wording:

“The Levels of Service as defined in this section set-out performance standards in water supply and the discharge and treatment of wastewater, storm water, drainage water and other soil and, surface water, the provision of firefighting water and other areas of the Company operations required to be achieved by the Company within the Services Area in Tallinn during the period from 12 January 2001 until the end of the Operating Period 2011-2020.“.

2.3.3 The heading of Section B of Schedule D: Part I of the Services Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

“SECTION B: FUTURE LEVELS OF SERVICE“.

2.3.4 The current text of Section B of Schedule D: Part I of the Services Agreement shall be deleted and stipulated in the following wording:

“Levels of Service for the Operating Period following the Operating Period 2011-2020 will be determined by the City at least two (2) years prior to the end of the Operating Period 2011-2020. Prior to determining these Levels of Service the City provides the Company with an opportunity to express its opinion regarding the Levels of Service to be established by the City. The City shall take the opinion of the Company into consideration to such a degree that is possible, reasonable and rational.“.

2.3.5 Hereby the Parties have agreed that during the validity of this Agreement regarding the capital expenditures made on account of its own funds the Company shall have no more liabilities than those (i) that have been pointed out in Schedule D: part II of the Services Agreement, which pursuant to Clause 3(2) of Annex I: Part I of the 30 September 2002 Agreement are to be completed by the end of 2010 at the latest, and (ii) that are required by the Company for the performance of the Levels of Service (as extended by Clause 2.3 of this Agreement) set out in the Services Agreement. The works listed in the Schedule I of this Agreement shall be completed by 31 March 2011. During the Operating Period 2011-2020, the City shall not impose on the Company any additional capital expenditures.

3. Network extension programme

3.1 Schedule I of this Agreement sets out the water and sewerage network extension programme for the period from 2008 to 31 March 2011 (hereinafter the “Network Extension Programme“), delineating terms (the end of 2008, 2009, 2010 or by 31 March 2011) for completion of the works. The Network Extension Programme in Schedule I of this Agreement enacts the works to be performed in the areas described in Article 14(3)5 of the PWSSA by development areas, streets and estimation of length in meters. All works that are set out in the Network Extension Programme must be completed at the latest by 31 March 2011.

3.2 Schedule I of this Agreement also sets out the programme for the design and construction works of storm water sewerage (including Storm Water Facilities) by the lengths of network sections in meters for the period from 2008 until 31 March 2011.

3.3 The Company shall undertake to submit the specification of the Network Extension Programme (hereinafter referred to as “Annex A to the Network Extension Programme“) to the City by 15 December 2007 at the latest, which sets out: (i) a list of all Immovables without a connection opportunity adjoining the sections of the streets listed in the Network Extension Programme for which on the basis of the Network Extension Programme an Opportunity to Connect shall be provided within the period from 2008 to 31 March 2011; (ii) terms for providing each Immovable referenced in (i) above the Opportunity to Connect (by the end of 2008, 2009, 2010 or by 31st March 2011). These Immovables on which there are located residential buildings whose building permits have been issued before 22 March 1999 must be presented in the Annex A to the Network Extension Programme in a way that they are distinguished from other Immovables listed in the Network Extension Programme. The City shall review and approve the Annex A to the Network Extension Programme by 7 January 2008 at the latest. After the approval of the Annex A to the Network Extension Programme by the City, this document shall be annexed to the Network Extension Programme that is Schedule I of this Agreement and it shall become an integral part of the Network Extension Programme and this Agreement, from which moment all the references of this Agreement to the Network Extension Programme must also be treated as reference to Annex A to the Network Extension Programme and from which moment the deadlines established in Annex A to the Network Extension Programme shall be considered as the deadlines of the Network Extension Programme.

3.4 The Network Extension Programme and/or the programme for the design and construction works of storm water sewerage (including Storm Water Facilities) may be amended by the agreement of the City and the Company (e.g. in the event the Tallinn Development Plan for Water and Sewerage is amended), provided that the Party requesting the amendment shall reimburse all additional expenses incurred as a result of any such amendment to the other Party.

3.5 In order to achieve the purposes stated in the above provisions of this Clause 3, the following provisions of the Project Agreements shall be amended:

3.5.1 Clauses 2.1 and 2.2 and Appendix I of the 14 March 2005 Agreement shall be deleted.

3.6 To the extent that it is within its power and control to grant or to procure, the City shall use its best endeavours to ensure that any Required Consents required by the Company or any third party for compliance with the agreed Network Extension Programme are granted to the Company or such relevant third party. Moreover, the City shall make its best efforts to ensure that the road construction programme of the City shall be in line with the Network Extension Programme.

3.7 For the delivery of the objectives set out in the Network Extension Programme and for a better cooperation between the Company and the City the Parties have agreed on forming a working group. The working group shall jointly be led by one (1) working group representative appointed by the City and one (1) appointed by the Company. The working group shall meet with the Deputy Mayor who co-ordinates the respective sphere in the City at least once in a quarter and also at other times when required so by the working group representative of at least one (1) Party. All persons, whose participation in a specific issue is considered necessary by the working group representatives of a Party, can be involved in the meetings of the working group after agreement of the other Party. All meetings of the working group shall be minuted and the minutes shall be signed by the working group representatives of the City and the Company.  

3.8 In addition to the existing ways of monitoring the fulfilment of the Network Extension Programme, the Company shall provide to the City at the latest by 31 March of the following year a report of the fulfilment of the Network Extension Programme during the preceding year. The Company shall submit a final report of the fulfilment of volumes of the whole Network Extension Programme by 30 April 2011 at the latest. These reports must be prepared by streets and Immovables and reflect also the Immovables that have obtained the usage permit for their network extension.

3.9 The Company confirms that it undertakes to complete the works set out in the Network Extension Programme by the deadlines provided in the Network Extension Programme. Should the works not be finished by the deadline, the Company shall pay the City a contractual penalty of 1000 (one thousand) kroons per calendar month of delay for each Immovable set out in the Network Extension Programme that has not been provided with an Opportunity to Connect by the term set out in the Network Extension Programme, provided that the delay was not caused by the City failing to provide the necessary permissions. The penalty stipulated in this Clause shall replace and invalidate the penalty stipulated for NCW1 and NCW2 in Table B1 of Section B of Schedule D: Part III of the Services Agreement.

3.10 The City shall undertake to inform the Company about the application of the contractual penalty by 30 June of each calendar year at the latest regarding the works that were to be completed in the previous calendar year. This term of informing by the City shall be extended by the same number of days that the Company delayed with submitting the report referred to in Clause 3.8 of this Agreement to the City.

3.11 The City and the Company shall beforehand agree separately on any design and construction works not mentioned in Schedule I of this Agreement. The additional cost of those works shall be agreed between the City and the Company prior to the start of works and the City shall undertake to pay for the completed works within 60 (sixty) days starting from the completion of works and submission of respective invoice.

4. Compensation of network extension costs and new Rates of Tariff

4.1 Based on Articles 6(2)2 and 14(3)5 of the PWSSA, and subject to Clause 4.2 of this Agreement, costs incurred in developing the System (hereinafter the “Network Extension Costs“) in the areas described in Article 14(3)5 of the PWSSA shall be compensated to the Company as follows through the Development Component included in the Rates of Tariff (as stipulated under Schedule II of this Agreement) related to the Domestic Tariff according to the consumption of water in the Services Area extended to include also Mõigu and Raku-Raudalu. As agreed in connection therewith the following provisions of the Project Agreements shall be amended:

4.1.1 Schedule I: Part V of the 30 September 2002 Agreement shall be replaced with Schedule II (“Rates of Tariff“) of this Agreement.

4.1.2 The principle set out in Schedule E: Part I of the Services Agreement under the heading “Process of Determining the Rate of Tariff“ that the “K‑coefficient will be presented for five years in advance“ shall not be applicable until 1 July 2020.

4.1.3 Clause 3(4) of Schedule I: Part I and Schedule I: Part IV of the 30 September 2002 Agreement shall be deleted.

4.1.4 Clause 2.3 (for the avoidance of doubt, in its entirety) and Appendix II of the 14 March 2005 Agreement shall be deleted.

4.2 In order to achieve a transition from the previous order for compensating the development costs of the System to the Company to the new order as set out in Clause 4.1 of this Agreement, the following principles shall apply:

4.2.1 The new order set out in Clause 4.1 of this Agreement shall not apply to these Immovables that were given the connection opportunity in or before 2006. The Network Extension Costs related to these Immovables shall be reimbursed to the Company according to the order that was in effect immediately before the entry into force of this Agreement. Among other things, the Company shall be entitled to request from the connectees the 20% balance of the Connection Charges when they connect to the System.

4.2.2 The Network Extension Costs incurred by the Company in 2007 as well as the Network Extension Costs that were incurred before 2007 but have not been reimbursed to the Company shall be compensated by the City to the Company according to the conditions of Schedule III of this Agreement.

5. Other amendments to the Project Agreements

5.1 The definition “Facilities and Equipment“ under Clause 2.1 of the Storm Water Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

Facilities and Equipment“    shall mean facilities and equipment for discharging Storm Water which form a part of the System, including ditches, which are necessary for the provision of Storm Water Services. For avoidance of any doubt, the Parties hereby agree that within the meaning and scope of this clause the “ditches“ only comprise such ditches used for Storm Water, which have been measured and mapped by the Company upon the special written agreement with the relevant body of the City. Any other ditches shall only be included within the relevant additional written contract between the relevant body of the City and the Company.

5.2 The current methods for calculation of the total volume of storm water (Qsv) as set out in Clause 3 of Appendix III of the 14 March 2005 Agreement shall be amended so that the volume of the storm water collected for charge from the third parties by the Company shall be deduced from the total volume of storm water (Qsv) by respective broadening of the scope of the factor Qmh of the relevant formula. In addition, the description of the factor related to amount of leakages (Qvk), which is currently missing, shall be added to the formula. The presentation of the formula shall not change. In connection therewith the following amendments shall be made to Clause 3 of Appendix III of the 14 March 2005 Agreement:

5.2.1 The first paragraph of Clause 3 shall be amended and stipulated in the following wording:

“The storm water treated in waste water treatment plant (WWTP) is calculated as the margin of total treated flow amount and sold sewage service, from which part of drinking water leakages and the own consumption of WTP and networks and storm water collected for charge from the third parties (including but not limited to the municipalities surrounding the City) and treated at the WWTP has been subtracted.“

5.2.2 Factor Qmh of the formula for calculation of the total volume of storm water (Qsv) as set out in Clause 3 shall be calculated and presented as following:

“Qmh – volume of waste water and storm water collected for charge from the third parties (including but not limited to the municipalities surrounding the City) and treated at the WWTP, m3“.

5.2.3 Without rendering any changes to the formula, the description of the factors of the formula shall be complemented by the description of the factor Qvk as following:

“Qvk – amount of leakages of the network as stipulated according to Appendix III of the 14 March 2005 Agreement, m3“.

5.3 The costs of planning, design and construction of storm water network referred to in Clause 7.3 of the Storm Water Agreement and Clause 3.1 of the 14 March 2005 Agreement borne by the Company in or before 2007 that have not been reimbursed to the Company shall not be reimbursed by the City according to the principles set out in Clause 8.3 of the Storm Water Agreement and Clause 3.1 of the 14 March 2005 Agreement. Such costs shall be compensated by the City to the Company by 31 March 2008 according to Schedule III of this Agreement.

5.4 The costs of planning, design and construction of storm water network referred to in Clause 7.3 of the Storm Water Agreement and Clause 3.1 of the 14 March 2005 Agreement borne by the Company during the period from 2008 to 2011 (incl.) shall not be reimbursed by the City according to the principles set out in Clause 8.3 of the Storm Water Agreement and Clause 3.1 of the 14 March 2005 Agreement. In order to compensate the Company for such costs the current methods for calculating the costs related to the collection and over pumping of storm water as set out in Clause 3 of Appendix III of the 14 March 2005 Agreement shall be temporarily amended so that for the period from 2008 to 2011 (incl.) a new fixed component (i.e. not based on actual costs in the accounting period) shall be added to the cost on the discharge of storm water in a separate system (Clahkv). As of 2012 the temporary amendment shall cease to be effective, i.e. the above-referenced costs of planning, design and construction of storm water network shall be reimbursed by the City according to the principles set out in Clause 8.3 of the Storm Water Agreement and Clause 3.1 of the 14 March 2005 Agreement. In connection therewith the following amendments shall be made to Clause 8.3 of the Storm Water Agreement and Clause 3.1 of the 14 March 2005 Agreement and Clause 3 of Appendix III of the 14 March 2005 Agreement, each of which shall be effective until 31 December 2011:

5.4.1 Clause 8.3 of the Storm Water Agreement and Clause 3.1 of the 14 March 2005 Agreement shall not be applicable to the costs of planning, design and construction of storm water network referred to in Clause 7.3 of the Storm Water Agreement and Clause 3.1 of the 14 March 2005 Agreement.

5.4.2 The list of cost items related to the collection and over pumping of storm water set out in the fifth paragraph of Clause 3 shall be supplemented with the following item:

“5. development costs of the separate storm water network.“

5.4.3 The formula for calculation of the cost on the discharge of storm water in a separate system (Clahkv) shall be amended and stipulated in the following wording:

Clahkv=a1 a2 a3 a4 a5“.

For avoidance of any doubt, the Parties hereby agree that the costs on the discharge of storm water in a separate system include the costs related to ditches. 

5.4.4 The new factor a5 of the formula for calculation of the cost on the discharge of storm water in a separate system (Clahkv) as set out in Clause 3 shall be calculated and presented as following:

“a5 –development costs of the separate storm water network“.

5.4.5 An additional line item of “Development cost“ shall be added under “stormwater“ to the formula for calculation of the annual charges for the Storm Water Services, an example of which was provided in Table 1 appended to Appendix III of the 14 March 2005 Agreement.

5.4.6 The development costs of the separate storm water network for inclusion in the formula for calculation of the cost on the discharge of storm water in a separate system (Clahkv) are set out in Schedule IV to this Agreement.

5.4.7 The amount of the development costs of the separate storm water network for inclusion in the formula for calculation of the cost on the discharge of storm water in a separate system (Clahkv) shall only be reviewed as stipulated in Clause 4 of Schedule IV to this Agreement.

5.5 Clause 8.1 of the Storm Water Agreement and Clause 3.2.4 of the 14 March 2005 Agreement stipulating the form of payment for the Storm Water Services shall be deleted and replaced by the following:

5.5.1 Annual charges for the Storm Water Services shall be invoiced by the Company to the City in monthly installments and one (1) annual correcting installment. The monthly installments shall be invoiced by the 15th day of the same month and shall be paid by the City within 28 (twenty eight ) days from the day of the preparation of invoice. The annual correcting installment shall be invoiced by 15 January of the following year and paid by the City latest within 28 (twenty eight) days from the day of the preparation of the invoice.

5.5.2 Each year’s invoices for the Storm Water Services shall be based on the previous calendar year’s actual costs and measurements in case of the 12 (twelve) monthly installments and in case of the annual correcting installment the respective invoice shall be adjusted to take into account the actual costs and measurement as at the year end of the respective accounting year.

5.6 Clause 11.1 of the Storm Water Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

“This Agreement shall enter into force as of the date of its signing by the Parties and shall remain effective until the earlier of (i) 30 November 2020; or (ii) the Company ceasing to be the water company in the meaning of the PWSSA.“.

5.7 Clause 5.1 of the 14 March 2005 Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

“The Parties and the Investor have agreed to extend the deadline for establishment of personal right of use for the Pipes and transfer of ownership of the Pipes to the Company until 1 January 2010.“.

5.8 Clause 11.1 of the Fire Hydrants Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

“This Agreement shall enter into force as of the date of its signing by the Parties and shall remain effective until the earlier of (i) 30 November 2020; or (ii) the Company ceasing to be the water company in the meaning of the PWSSA.“.

5.9 Schedule 1 of the Fire Hydrants Agreement, as replaced with the 27 March 2006 agreement between the Company and the City, shall be replaced with Schedule V of this Agreement in respect of the list of Extraction Points and fountains. No changes will be made to the list of Fire Hydrants.

5.10 The definition “Default Interest Rate“ under Clause 1(1) of the Services Agreement shall be amended and stipulated in the following wording:

Default Interest Rate“ (viivis) means 0.05 (zero point zero five) per cent. of the unpaid sum per day;“.

6. Final provisions

6.1 The Parties and the Investor agree that the consent of the Investor to amend the Project Agreements is required only where the City and the Company wish to amend the Project Agreements and such amendment, in the Investor’s sole opinion, contains, sets out, refers to, relates to, impacts on, alters, changes, amends or in any way has an effect on the rights and obligations of the Investor. Where the City and the Company wish to amend the Project Agreements, they must first notify the Investor of the proposed amendment and where deemed necessary by the Investor, obtain the prior written consent of the Investor.

6.2 The Parties will ensure, provided that this Agreement is complied with in the required manner, that the concluding of this Agreement or the compliance therewith will not reduce the shareholder value of the Company.

6.3 In order for the Agreement to become valid the City shall amend the applicable legal acts of the City in order to ensure the conformity of such legal acts with the principles set forth in Clauses 4.1 and 4.2 of this Agreement (including Schedule II of this Agreement referenced therein) and any other provisions of this Agreement. The City shall adopt the amendments to the legal acts by 15 December 2007 at the latest so that such amendments would become effective as of 1 March 2008 at the latest. In particular, the City shall adopt and enact new Rates of Tariff with a Development Component so that the new Domestic Tariffs providing also compensation for the Network Extension Costs may be imposed as of 1 March 2008.

6.4 This Agreement has been entered into with a suspensive condition (in Estonian legal term edasilükkav tingimus), which means that the creation of the legal consequences specified by this Agreement is contingent upon the condition that the amendments to the legal acts of the City have been adopted by the relevant term set out in Clause 6.3 of this Agreement so that such amendments would become effective by the relevant term set out in Clause 6.3 of this Agreement in a manner that ensures the implementation of all the principles set forth in this Agreement, including Clauses 4.1 and 4.2 of this Agreement (including Schedule II of this Agreement referenced therein). In the event the above suspensive condition does not arrive then it shall be considered as if this Agreement had not been signed.

6.5 The individual provisions of this Agreement shall remain effective until the date of the following event, whichever falls due later: (i) the expiration or termination of the Services Agreement; or (ii) the expiration or termination of the relevant Project Agreement to which the particular provision of this Agreement relates, unless otherwise provided in the Agreement.

6.6 In case any amendments are made to any provisions of this Agreement, for example Clause 4.1 or 4.2 of this Agreement (including Schedule II or Schedule III of this Agreement referenced therein), or any automatic amendments set forth therein (e.g. automatic amendments to the rates “Y“ and “Z“ set out in Schedule II of this Agreement that have a direct effect on the Rates of Tariff) take effect, the City shall amend the legal acts so that such amendments would become effective as quickly as possible but in any event no later than within 6 (six) months from the fact triggering the amendment.

6.7 Any annexes or amendments to this Agreement shall be concluded and signed by the Parties and the Investor (if required under Clause 6.1 of this Agreement) in writing and shall constitute an integral part of this Agreement and the Project Agreements.

6.8 The provisions of the Project Agreements shall continue to apply to the extent not modified by this Agreement. In the event of a conflict between any provision of this Agreement and any Project Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail and shall be applied.

6.9 The laws of the Republic of Estonia shall govern this Agreement.

6.10 Any dispute between the Parties and/or the Investor that cannot be resolved amicably shall be referred to arbitration and shall be resolved pursuant to the procedure set forth in Clauses 36 and 37 of the Services Agreement.

6.11 As at the time of signing, this Agreement has the following Schedules:

Schedule I –

Network Extension Programme and the programme for the design and construction works of storm water sewerage;

Schedule II –

Rates of Tariff;

Schedule III –

Network Extension Costs and costs of planning, design and construction of storm water network to be compensated separately;

Schedule IV –

Development costs of separate storm water network;

Schedule V –

List of water extraction points and fountains;

In witness whereof the City, the Company and the Investor have signed this Agreement on the date first above written:

The City of Tallinn:

Aktsiaselts Tallinna Vesi:

 

 

 

_____________________________

 

 

 

__________________________

Edgar Savisaar

Mayor

Roch Chéroux

Chairman of the Management Board

 

 

United Utilities (Tallinn) B.V.:

 

 

 

 

_____________________________

 

Robert J. Gallienne

Authorised representative

 

 

 

SCHEDULE I

 

 

 

 

 

NETWORK EXTENSION PROGRAMME

 

 

 

 

 

Development Area/Street/Section between streets

Construction of Water Supply Facilities

Construction of Sewerage Facilities

Construction of Storm Water Facilities

Length of Network,m

Length of Network,m

Length of Network,m

 

 

 

 

MAIN SERVICE AREA

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.

 

 

 

NÕMME City District

 

 

 

Nõmme Development Area No 3A

0

1 483

0

Hiiu-Suurtüki tn

Seljaku tn - Vääna tn

 

511

 

Seljaku tn

Seljaku 3 -Hiiu-Suurtüki tn

 

41

 

Läänekaare tn

Plot 38 - Hiiu-Suurtüki tn

 

112

 

Harku tn

Plot 54 - Hiiu-Suurtüki tn

 

244

 

Leina tn

Plot 10 - Hiiu-Suurtüki tn

 

224

 

Vääna tn

Plot 9 - Hiiu tn - Raudtee tn

 

351

 

Nõmme Development Area No 6, 7

201

8 255

317

Seene tn

Seene tn 18 - Sihi tn

 

85

 

Valdeku tn

Ravila tn - Sihi tn - Pesa tn

 

423

317

Haava tn

Haava tn 14 - Vahe tn - Sihi tn - Haava tn 43

 

412

 

Side tn

Vabaduse pst - Sihi tn

 

262

 

Palli tn

Kaevu tn - Vabaduse pst

 

344

 

Näituse tn

Pärnu mnt - Sihi tn - Mängu tn - Vabaduse pst

 

438

 

Kirde tn

Sihi tn - Kurni tn - Vabaduse pst

 

324

 

Väikese-Illimari tn

Sihi tn - Kurni tn - Ilo tn

 

224

 

Kõrge tn

Kurni tn - Pärnu mnt

 

268

 

Kõrge tn

Kurni tn - Kõrge tn 1

120

116

 

Kurni põik

Vabaduse pst - Kurni tn

 

132

 

Tallinna tn

Risti tn -Tallinna tn 20

 

572

 

Tallinna tn

Pumping Station

 

 

 

Pärnu mnt

Risti tn - Pärnu mnt 264

 

291

 

Vahe tn

Sihi tn 83 - Valdeku tn

 

373

 

Sihi tn

Seene tn - Haava tn - Sihi tn 52

 

734

 

Sihi tn

Vaigu tn - Sihi tn 21

 

485

 

Pesa tn

Dead end

 

51

 

Kuljuse tn

Õie tn - Kuljuse tn 1

 

182

 

Puhma tn

Õie tn - Haava tn

 

158

 

Õie põik

Õie tn - Õie põik 3

 

82

 

Kaevu tn

Kaevu tn 4a - Sihi tn - Side tn - Haava tn

 

395

 

Mängu tn

Kirde tn - Näituse tn - Palli tn

 

417

 

Kurni tn

Palli tn - Näituse tn - Kirde tn - Väikese-Illimari tn - Risti tn

81

1 029

 

Ilo tn

Kurni põik - Väikese-Illimari tn

 

253

 

Vaigu tn

Vaigu tn - Vaigu tn 4a

 

31

 

Vabaduse pst

Valdeku tn - Õie tn

 

174

 

Nõmme Development Area No 10A

0

843

0

Idakaare tn

 

 

155

 

Kuiv tn

 

 

278

 

Kuiv tn

Idakaare Pumping Station

 

 

 

Vana-Pärnu mnt

 

 

410

 

Vana-Pärnu mnt

Vana-Pärnu mnt Pumping Station

 

 

 

Nõmme Development Area No 2 (Kalda - Kadaka)

78

988

0

Kaasiku tn

Kadaka tn - Päikese pst

78

125

 

Õhtu tn

Tammiku tn - Hommiku tn

 

525

 

Õitse tn

Kadaka pst - Päikese pst

 

118

 

Tammiku tn

Kadaka pst - Õhtu tn

 

115

 

Tammepärja tn

Up to Kadaka pst

 

105

 

Nõmme Development Area No 2

150

81

0

Raudtee tn. 134/3 ja 134/4

150

 

 

Raudtee tn

Raudtee tn 98 - Valve tn

 

81

 

Nõmme Development Area No 10 (Tähe tn)

0

76

0

Tähe tn

Põllu tn - Metsa tn

 

76

 

Nõmme Development Area No 2 (Pärnu mnt)

0

2 943

1 957

Pärnu mnt

Kadaka pst - Laane tn

 

2 600

1 957

Lõo tn

Pärnu mnt - Vabaduse pst

 

343

 

Nõmme Development Area No 8

0

98

0

Raudtee tn

Mai tn - Plot 23

 

98

 

Männiku tee 31

 

44

 

 

Pihlaka tn 7

Kraavi tn - Plot 7

45

 

 

NÕMME City District Total

518

14 767

2 274

 

 

 

 

 

KRISTIINE City District

 

 

 

Lilleküla Development Area No 1

 

 

 

Tüve tn

Nõmme tn - Kajaka tn - Linnu tee

 

761

813

Mooni tn

Linnu tee - Räägu tn

 

220

697

Välja tn

Keemia tn - Mooni tn

 

238

 

Sõpruse pst

Well K-17 - K-36

 

423

 

Mooni tn

Muti tn - Linnu tee

 

172

200

Auli tn

Västriku tn - Käo tn - dead end

49

266

 

Haraka tn

Linnu tee - Lõokese tn

 

149

 

Käo tn

Tedre tn - Linnu tee - Nõmme tee

 

708

449

Lõokese tn

Käo tn - Tondi tn

 

535

519

Pardi tn

Käo tn - Västriku tn

 

137

166

Räägu tn

Nõmme tn - Püü tn - Käo tn

 

164

355

Sule tn

Käo tn - Kajaka tn

 

155

0

Västriku tn

Linnu tee - Pardi tn

 

539

243

Viu tn

Kännu tn - Rästa tn

 

83

 

Kännu tn

Rästa tn - Tedre tn

 

53

 

Muti tn

Mooni tn - Nirgi tn

 

125

 

Nepi tn

Käo põik - Tedre tn

 

185

 

Kaarna tn dead end

 

 

50

 

KRISTIINE City District Total

49

4 963

3 442

 

 

 

 

PIRITA City District

 

 

 

Maarjamäe

 

 

 

 

Tamme tn

Tamme tn - Tamme tn 9

 

124

 

Künnapuu tn

Lepa põik - Künnapuu tn 44

 

855

 

Maarjamäe Total

0

979

0

Merivälja Development Area No 1

 

 

 

Ranna tee

Viimsi tee - Hõbekuuse tee

 

205

95

Merivälja 1 Total

0

205

95

Mähe Development Area

 

 

 

Vilu tee

Randvere tee - Looklev tee - dead end

 

264

 

Randvere tee

Randvere tee 14 - Randvere tee 30

 

270

 

Randvere tee

Põõsa tee - Vilu tee

 

41

 

Hämar tee

Randvere tee - Looklev tee

 

202

 

Kuusiku tee

Randvere tee - dead end

 

148

 

Nõo tee

Nõo tee 8a - Võsa tee

 

59

 

Võsa tee

Võsa tee-24 - Randvere tee

 

295

 

Keeru tee

Nõo tee - Randvere tee

 

111

 

Neiuvaiba tee

Neiuvaiba tee 5 - Randvere tee

 

102

 

Matka tee

Randvere tee - Keeru tee - Matka tee 6

 

310

 

Keeru tee

Matka tee - Randvere tee

 

140

 

Jahe tee

Randvere tee - dead end

 

242

 

Põõsa tee

Mähe tee - Randvere tee

 

158

 

Mähe Total

0

2 341

0

PIRITA City District Total

0

3 525

95

 

 

 

 

HAABERSTI City District

 

 

 

Köömne tn

Humala - to the end

 

370

370

Rõika tn

Humala - Pirni tn

 

632

632

Paldiski mnt

Paldiski mnt - Paldiski mnt 114

150

 

 

Kokku Köömne tn, Rõika tn, Paldiski mnt 114 Total

150

1 001

1 001

Veskimetsa

126

5 297

5 257

Marjamaa tn

Piibelehe tn - Mustjõgi - Mustjõe tn

 

193

220

Mustjõe tn

Veskimetsa tn - Piibelehe tn - Rõika tn

 

630

630

Mustjõe põik

Mustjõe põik - Laki tn

 

105

153

Piibelehe tn

Paldiski mnt - Sirge tn - Laki tn

 

800

956

Rohumaa tn

Veskimetsa tn - Piibelehe tn

 

230

230

Rõika tn

Mustjõe tn - Humala tn

 

78

78

Storm Water Pumping Station

 

 

 

Heinamaa tn

Veskimetsa tn - Piibelehe tn

 

221

221

Joone tn

Veskimetsa tn - Piibelehe tn

29

169

200

Kõrgepinge tn

Veskimetsa tn - Piibelehe tn - Mustjõe tn

 

587

546

Nurklik tn

Paldiski mnt - Tarna tn - lõpuni

 

203

213

Otse tn

Veskimetsa tn - Piibelehe tn

 

210

250

Saarma tn

Piibelehe tn - Saarma põik (sewerage beneath Mustjõe) - Mustjõe tn

 

253

336

Saarma põik

Kõrgepinge tn - Saarma tn

 

104

104

Siire tn

Veskimetsa tn - Piibelehe tn

 

198

198

Tarna tn

Nurklik tn - Kõrgepinge tn - Tarna dead end

 

187

187

Tuhkru tn

Kõrgepinge tn - Mustjõe tn

 

190

190

Marja tn

Mustjõe tn - Humala tn

 

132

 

Ojaveere tn

Paldiski mnt - Mustjõgi - to the end

97

180

180

Ojaveere tn

Pressure Main to Kõrgepinge tn

 

224

 

Ojaveere tn

Pumping Station

 

 

 

Paldiski mnt.

Ojaveere tn - Nurklik tn - Humala tn

 

407

369

Veskimetsa Total

126

5 297

5 257

Taela - Tanuma

 

 

 

 

Kätki tn - Hälli põik

 

 

963

470

Taela - Tanuma Total

 

0

963

470

HAABERSTI City District Total

276

7 261

6 728

 

 

 

 

MUSTAMÄE City District

 

 

 

Herilase - Lepatriinu

 

 

 

Herilase tn

Herilase tn 7 - Mustamäe tee

 

217

 

Lepatriinu tn

Lepatriinu tn 12 - existing sewer

 

155

 

Lepatriinu Pumping Station

 

 

 

Kokku Herilase - Lepatriinu

0

372

0

MUSTAMÄE City District Total

0

372

0

 

 

 

 

LASNAMÄE City District

 

 

 

Kivimurru tn 40

 

 

35

 

LASNAMÄE City District Total

0

35

0

 

 

 

 

KESKLINNA City District

 

 

 

Leete - Luite Development Area

188

599

400

Auru ja Söe tn

188

599

400

Pumping Station

 

 

 

 

Oru tn 15, 17

 

61

61

273

KESKLINNA City District Total

249

660

673

 

 

 

 

DIFFERENT AREAS OF THE CITY

 

 

 

2008 other areas, construction of the missing property connections

 

 

 

DIFFERENT AREAS OF THE CITY Construction of the Missing Property Connections Total

0

0

0

 

 

 

 

2008 Total

1 092

31 582

13 212

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

NÕMME City District

 

 

 

Nõmme Development Area No 2 (Pärnu mnt)

0

1 707

1 744

Pärnu mnt

Laane tn - Vääna tn

 

1 707

1 744

Nõmme Development Area No 2

656

13 008

0

Raudtee tn

Pärnu mnt - Lauliku tn

 

385

 

Raudtee tn

Õitse tn - Lauliku tn

 

202

 

Lauliku tn

Pärnu mnt - Raudtee tn

 

128

 

Lauliku tn

Pärnu mnt - Läike tn - Õitse tn

 

423

 

Sisaski tn

Suvila tn - Sireli tn - Hommiku tn

 

1 067

 

Sireli tn

Lauliku tn - Sisaski tn - Sireli tn 9

 

219

 

Läike tn

Rao tn - Lauliku tn - Õitse tn

 

419

 

Kaasiku tn

Sisaski tn - Lehtpuu tn

 

26

 

Rao tn

Sisaski tn - Läike tn - Pärnu mnt

 

222

 

Leegi tn

Lauliku tn - Leegi tn 16

 

391

 

Õitse tn

Õitse tn 6 - Leegi tn - Pärnu mnt

 

162

 

Lõo tn

Kadaka pst - Pärnu mnt

 

279

 

Kivimäe tn

Raudtee tn - Värsi tn - Pärnu mnt

 

110

 

J.V.Jannseni tn

Raudtee tn - Värsi tn - Pärnu mnt

 

82

 

Raudtee tn

Värsi tn - Kivimäe tn - Valve tn

347

1 183

 

Värsi tn

Kivimäe tn - J.V.Jannseni tn - Värsi tn 36

 

794

 

Värsi tn Pumping Station

 

 

 

Vesikaare tn

Pärnu mnt - Värsi tn

 

84

 

Laane tn

Lauliku tn - Pärnu mnt

 

179

 

Mesila tn

Kadaka tn - Sisaski tn - Varbola tn

 

538

 

Kasteheina tn

Kasteheina tn 9 - Sisaski tn

 

185

 

Särje tn

Särje tn 5H - Mesila tn - Tammiku tn - Särje tn 22

93

749

 

Kalevala tn

Särje tn - Kalevala tn 3

 

242

 

Hommiku tn

Hommiku tn 25 - Särje tn

 

107

 

Tammiku tn

Tammiku tn 8A - Roosi tn - Särje tn

 

232

 

Roosi tn

Tammiku tn - Tammepärja tn

 

395

 

Tammepärja tn

Roosi tn - Tammepärja tn 13

 

80

 

Lauliku tn

Kivimäe tn - Pärnu mnt

 

453

 

Särje tn

Särje tn 5B - Lauliku tn

 

314

 

Varbola tn

Mesila tn - Lauliku tn - Pärnu mnt

 

468

 

Mesila tn

Varbola tn - Laane tn

 

305

 

Leegi tn

Leegi tn 17 - Leegi tn 1A

95

318

 

Laane tn

Hommiku tn - Lauliku tn

 

380

 

Hallikivi tn

Laane tn - Hallikivi tn 3

 

197

 

Hommiku tn

Hommiku tn 21 - Hommiku tn 7

 

288

 

Hommiku tn

Hommiku tn 4 - Lauliku tn 6

 

98

 

Liiviku tn

Hommiku tn - Lauliku tn - Pärnu mnt

44

234

 

Kivimäe tn

Pärnu mnt - Lauliku tn

 

136

 

Õitse tn

Õitse tn 6A - Lauliku tn

 

98

 

Tammiku tn

Tammiku tn 10 - Kadaka pst

 

90

 

Hommiku tn

Sisaski tn - Kadaka pst

 

259

 

Sireli tn

Sireli tn 12 - Kadaka pst

 

164

 

Kaasiku tn

Kaasiku tn 14 - Kadaka pst

 

30

 

Pärnu mnt

Pärnu mnt - Plot 478C

77

106

 

Storm Water Discharge from Nõmme 2 Development Area

 

 

 

Põdra tn

Põdra tn - Põdra tn 47

 

187

 

Põdra tn Pumping Station

 

 

 

Nõmme Development Area No 11

121

6 408

0

Hiiu tn

Plot 38 - Plot 36

 

60

 

Hiiu tn

Branch sewer up to the Plot 36B

 

60

 

Kandle tn

Vanemuise tn - Plot 14

 

192

 

Laulu tn

Vanemuise tn - Plot 16

 

111

 

Laulu tn

Branch sewer up to the Plot 13B

 

40

 

Laulu tn

Vanemuise tn - existing sewer

 

20

 

Lehola tn

Hiiu tn - Lootuse pst

 

395

 

Rännaku pst

Lemmiku tn - Plot 54

 

69

 

Sulevi tn

Ilmarise tn - Vanemuise tn

 

125

 

Sulevi tn

Vanemuise tn - Plot 7

 

133

 

Taara tn

Branch sewer up to the Plot 6

 

40

 

Tähe tn

Hiiu tn - Lootuse pst

 

336

 

Ugala tn

Ilmarise tn - Plot 26

 

177

 

Vanemuise tn

Laulu tn - Plot 12

 

116

 

Vanemuise tn

Branch sewer up to the Plot 15

 

45

 

Vanemuise põik

Ilmarise tn - Plot 3

 

62

 

Vikerkaare tn

Vabaduse pst - existing sewer (Plot 18)

 

65

 

J.V.Jannseni tn

Künni tn - Plot 19

 

38

 

J.V.Jannseni tn

Künni tn - existing sewer (Plot 23)

 

106

 

J.V.Jannseni tn

Plot 31 - existing sewer (Plot 27)

 

46

 

Kärbi tn

Auto tn - Plot 4

 

152

 

Kärbi tn

Plot 10 - existing collektor

 

156

 

Künni tn

J.V.Jannseni tn - Plot 7

 

190

 

Lemmiku tn

Vabaduse pst - Plot 21A

 

257

 

Lemmiku tn

Branch sewer up to the Plot 12A

 

65

 

Põllu tn

Vikerkaare tn - Lemmiku tn

 

200

 

Põllu tn

Sihi tn - Plot 78

 

275

 

Põllu tn

existing sewer (Plot 106A) - Plot 96

 

205

 

Põllu tn

Sõbra tn - existing sewer (Plot 95)

 

29

 

Põllu tn

Lemmiku tn - Plot 126

 

76

 

Raudtee tn

J.V.Jannseni tn - Plot 97

 

430

 

Raudtee tn

Branch sewer up to the Plot 105

 

40

 

Raudtee tn

Branch sewer up to the Plot 99B

 

50

 

Raudtee tn

Sihi tn - Plot 81

121

305

 

Raudtee tn

Branch sewer up to the Plot 83

 

35

 

Rebase tn

Naaritsa tn - Plot 23

 

85

 

Saha tn

Hõimu tn - Plot 6

 

56

 

Saha põik

Põllu tn - Plot (Saha 17)

 

104

 

Sihi tn

Sanatooriumi tn - Plot 137

 

68

 

Sihi tn

Sanatooriumi tn - Plot 125

 

265

 

Sõbra tn

Põllu tn - Plot 15

 

62

 

Sõbra tn

Vabaduse pst - Plot 22

 

369

 

Vikerkaare tn

Vabaduse pst - Põllu tn

 

308

 

Voolu tn

J.V.Jannseni tn - Plot 17

 

390

 

Nõmme Development Area No 10

0

4 522

0

Harku tn

Vana-Mustamäe tn - Puu tn - Vahtra tn - Plot 40

 

759

 

Läänekaare tn

Õuna tn - Vahtra tn - corridor of a narrow-gauge railway

 

475

 

Lühike tn

Raudtee tn - Pärnu mnt

 

115

 

Pärnu mnt

Põhjakaare tn - Puu tn - Hiiu tn

 

445

 

Puu tn

Raudtee tn - Pärnu mnt - Harku tn

 

330

 

Põhjakaare tn

Pärnu mnt - Harku tn - Vana-Mustamäe tn

 

306

 

Raudtee tn

Plot 70 - Tähe tn extention - Lühike tn - Puu tn

 

310

 

Puuvilja Pumping Station

Pumping Station

 

 

 

Sõlme tn

Plot 5 - Puu tn - Plot 22

 

406

 

Tähe tn

Raudtee tn - Rahu tn - Põllu tn - Metsa tn

 

488

 

Vahtra tn

Vana-Mustamäe tn - Läänekaare tn - Harku tn

 

195

 

Vana-Mustamäe tn

Existing sewer - Harku tn - Põhjakaare tn - Plot 45

 

593

 

Õuna tn

Harku tn - Plot 8

 

100

 

Lootuse pst.

0

251

0

Lootuse pst

Hiiu tn - Lootuse pst 117

 

251

 

Hiiu tn Pumping Station

 

 

 

Nõmme Development Area No 9

0

6 544

0

Nikolai von Glehni tn

Muru tn - K. Raua tn - Künka tn - K. Raua tn

 

429

 

Idakaare tn

Plot 10A - Künka tn

 

309

 

Idakaare põik

Piiri tn - Nikolai von Glehni tn

 

180

 

Kaevu tn

Pärnu mnt - Plot 4

 

76

 

Kirde tn

Pärnu mnt - Sihi tn

 

130

 

Näituse tn Pumping Station

 

 

 

Kirde tn

Pressure sewer Pärnu mnt - Plot 3

 

160

 

Kitsas tn

Plot 4 - Muru tn - Piiri tn

 

203

 

Kivi tn

Pärnu mnt - Liiva tn

 

125

 

Künka tn

Nikolai von Glehni tn - Idakaare tn - Piiri tn

 

167

 

Liiva tn

Plot 19 - Kivi tn - Vaigu tn

 

279

 

Muru tn

Raudtee tn - Nikolai von Glehni tn - Kitsas tn - Plot 16

 

404

 

Piiri tn

Plot 3 - Künka tn - Plot 15

 

273

 

Pärnu mnt

Plot 231 - Kivi tn - Kirde tn - Sihi tn - Plot 181

 

1 098

 

Pärnu mnt

Kaevu tn - Wastewater Pumping Station

 

227

 

Rahumäe tee

Plot 14A - Plot 10 - Plot 21 - Raudtee tn

 

247

 

Rahumäe tee

Plot 21 - old narrow-gauge embankment

 

66

 

Rahumäe tee

At the old narrow-gauge embankment

 

270

 

K. Raua tn

Idakaare tn - Piiri tn

 

151

 

Raudtee tn

Plot 36D - Muru tn - Rahumäe Railway Station - Plot 2

 

1 295

 

Raudtee tn

At the Plot 6 beneath the railway up to the pumping station

 

60

 

Muru tn Pumping Station

 

 

 

Sihi tn

Plot 2 - Kirde tn - Plot 16

 

218

 

Vaigu tn

Liiva tn - Plot 2

 

59

 

Voo tn

Nikolai von Glehni tn - Plot 3A

 

118

 

Nõmme Development Area No 10

0

220

0

Raudtee tn

Plot 38 - existing sewer (Plot 48A)

 

220

 

Külmallika

 

0

26

0

Lossi 15A

 

 

26

 

Laagri

 

68

72

0

Pilliroo tn 25

 

68

72

 

NÕMME City District Total

845

32 758

1 744

 

 

 

 

 

KRISTIINE City District

 

 

 

Järve tn

Alajaama tn 4 - Järve tn 32

 

394

 

Sewer connection for Mehaanika tn 3

 

38

 

Vindi tn 20

 

 

70

 

Käo tn 72

 

 

6

 

Sule tn

Kajaka tn - Linnu tee

 

 

187

Nõmme tee

Linnu tee - Tüve tn

 

 

856

KRISTIINE City District Total

0

508

1 043

 

 

 

 

 

PIRITA City District

 

 

 

Maarjamäe

 

 

 

 

Tamme tn

Künnapuu tn - Tamme tn 29

 

103

 

Saare tn

Künnapuu tn - Künnapuu tn 21

 

80

 

Saare tn

Kose tee - Saare tn 18

 

327

 

Lepa tn

Saare tn - Lepa põik

 

105

 

Paju tn

Saare tn - Paju tn 10

 

358

 

Kase tn

Saare tn - Tamme tn

 

483

 

Tamme tn

Kase tn - Tamme tn 10

 

102

 

Kose tee

Saare tn - Kose tee 28

100

272

 

Paju tn

Tamme tn - Paju tn 12

 

105

 

Tamme tn

Kase tn - Tamme tn 4a

 

96

 

Maarjamäe Total

100

2 031

0

Kose

 

 

 

 

Kose tee 63 storm water connection

 

 

70

Kose Total

 

0

0

70

Pirita

 

 

 

 

Metsavahi põik 4

 

 

73

 

Pirita Total

 

 

73

0

PIRITA City District Total

100

2 104

70

HAABERSTI City District

 

 

 

Veskimetsa

 

 

 

Veskimäe tn

Tuuliku tn - Veskimäe tn 5

 

475

 

Veskimetsa Total

0

475

0

HAABERSTI City District Total

0

475

0

 

 

 

 

DIFFERENT AREAS OF THE CITY

 

 

 

2009 other areas, construction of the missing property connections

 

 

 

DIFFERENT AREAS OF THE CITY Construction of the Missing Property Connections Total

0

0

0

2009 Total

945

35 845

2 857

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

NÕMME City District

 

 

 

Nõmme Development Area No 12

0

5 089

0

Jõhvika tn

Männiku tee - Plot 6

 

154

 

Kuremarja tn

Männiku tee - Plot 85 (Männiku tee)

 

43

 

Kuremarja tn Pumping Station

 

 

 

Kuremarja tn

Pressure network for the pumping station

 

90

 

Karusmarja tn

Männiku tee - Plot 4

 

183

 

Mahla tn

Plot 28 - Kuremarja tn - Mahla tn 50A

 

610

 

Astri tn

Valdeku tn - Plot 9

 

116

 

Astri tn

Nelgi tn collektor - Plot 23A

 

150

 

P. Kerese tn

Männiku tee - Võidu tn - Plot 46

 

402

 

Kraavi tn

Existing sewer (Plot 40) - Plot 48

 

145

 

Kreegi tn

Pihlaka tn - Plot 1

 

190

 

Mahla tn

Pihlaka tn - Plot 86

 

262

 

Nelgi tn

Nelgi tn - Plot 39 - Pihlaka tn 13A

 

275

 

Pihlaka tn

Astri tn - Plot 25

 

54

 

Pihlaka tn

At Plots 11 and 13B

 

45

 

Pihlaka tn

Kraavi tn - Plot 7A

 

122

 

Pihlaka tn

Kreegi tn - Pihlaka tn 31

 

37

 

Pilviku tn

Nurme tn - Plot 3

 

420

 

Remmelga tn

Kraavi tn - Plot 102A (Männiku tee)

 

103

 

Sinilille tn

P. Kerese tn - Plot 3

 

277

 

Valdeku tn

Kraavi tn - Astri tn - Plot 92

 

568

 

Võidu tn

Võidu tn 2a - Värava tn - Kagu tn - Kerese tn - Plot 48

 

506

 

Võidu tn

Kagu tn - Plot 33

 

131

 

Võidu tn

Existing sewer (Plot 75) - Pihlaka tn 9

 

33

 

Kraavi tn

Kraavi tn 20 - existing sewer

 

173

 

Viljandi mnt Area

0

1 599

630

Rulli extention

Mahla tn - Pedaja tn

 

49

 

Pedaja tn

Kalmistu tee - Kalmistu tee

 

561

 

Viljandi mnt

Mahla tn - Kalmistu tee

 

135

 

Liivaluite tn

 

 

406

 

Liivaluite tn Pumping Station

 

 

 

Kalmistu tee

Viljandi mnt - Pedaja tn

 

448

630

Nõmme Development Area No 1 (Area 4)

0

1 419

0

Aate tn

Plot 10 - P. Kerese tn

 

237

 

Kaitse tn

Männiku tee - Võidu tn

 

235

 

Lootuse pst

Branch sewer up to the Plot 18

 

50

 

Prii tn

Kagu tn - Vabaduse pst

 

410

 

Võidu tn

Plot 2A - Värava tn - Kagu tn - Plot 21A

 

487

 

Nõmme Development Area No 8

0

6 111

820

Aate tn

M. Metsanurga tn - Kaja tn - Hämariku tn - Plot 22

 

786

 

Kaja tn

Aate tn - Valguse tn

 

176

 

Liiva tn

Kiige tn - Plot 34

 

188

 

Liiva tn

Existing sewer (Plot 31) - Plot 23

 

180

 

Lõuna tn

Vabaduse pst - Sihi tn - Plot 43

 

295

 

Mai tn

Existing sewer - Raudtee tn

 

20

 

Mai tn

Branch sewer at Mai põigus

 

65

 

J. Mändmetsa tn

Ravila tn - Existing sewer

 

50

 

Nõmme-Kase tn

Plot 35 - Existing sewer

 

131

 

Nõmme-Kase tn

Plot 20 - Existing sewer (Plot 26)

 

150

 

Nõmme-Kase tn

Tähe tn - Plot 12C

 

172

 

Nõmme-Kase tn

J. Mändmetsa tn - Plot 4

 

76

 

Pargi tn

Põllu tn - Plot 7A

 

75

 

Pargi tn

Põllu tn - Plot 15

 

105

 

Pargi tn

Metsa tn - Plot 19

 

35

 

Pargi tn

Raudtee tn - Vabaduse pst

 

 

820

Põllu tn

Pargi tn - Existing sewer

 

25

 

Hiiu-Maleva tn

Metsa tn - Plot 3

 

108

 

Raudtee tn

Kärje tn - Plot 59

 

90

 

Raudtee tn

Branch sewer up to the Plot 21

 

40

 

Raudtee tn

Tähe tn - Plot 51

 

78

 

Ravila tn

J. Mändmetsa tn - Plot 24

 

61

 

Ravila tn

Lõuna tn - Plot 14A

 

61

 

Ravila tn

Seene tn - Plot 9

 

79

 

Roheline tn

Mai tn - Plot 18

 

61

 

Sambla tn

Raudtee tn - existing sewer

 

54

 

Seene tn

Vabaduse pst - Plot 21

 

125

 

Seene tn

Plot 16 - Ravila tn - Metsa tn

 

364

 

Sihi tn

Hiiu tn - Plot 112

 

184

 

Sihi tn

Tähe tn - Kaare tn - Plot 105

 

332

 

Sihi tn

Plot 103 - Lõuna tn - Plot 91

 

232

 

Tähe tn

Nõmme-Kase tn - existing sewer

 

44

 

Tähe tn

Vabaduse pst - Sihi tn

 

108

 

Valguse tn

Hämariku tn - Plot 11

 

218

 

Valguse tn

Plot 21 - Kaja tn - M. Metsanurga tn

 

281

 

Valguse tn

Branch sewer up to the Plot 3C

 

50

 

Väike tn

Pärnu mnt - Plot 6

 

171

 

Pärnu mnt

Valdeku tn - Väike tn - Plot 233

 

641

 

Metsanurga tn

Metsanurga tn 6 - existing sewer

 

42

 

Haava tn

Liiva tn - Haava tn 1

 

158

 

Nõmme Development Area No 5

53

813

0

Edu tn

Kaare tn - Plot 48

 

174

 

Hange tn

Helbe tn - Plot 8

 

195

 

Helbe tn

Nurme tn - M. Metsanurga tn

53

334

 

M. Metsanurga tn

Helbe tn - Plot 39

 

110

 

Nõmme Development Area No 11

0

144

0

Vanemuise tn

Vanemuise tn 71- existing  well

 

28

 

Raba tn

Raba tn 1 - Pääsküla tn

 

68

 

Kruusa tn

Taara tn - Kruusa tn 9

 

48

 

Lauka tn Area

802

795

0

Tähetorni tn

Tähetorni tn 60- Ääre tn

395

388

 

Lauka tn Pumping Station

 

 

 

Lauka tn

Lauka tn 13 - Tähetorni tn

176

176

 

Lauka tn dead end

Lauka tn 4- Lauka tn

60

60

 

Ääre tn

Ääre tn 12 - Tähetorni tn

171

171

 

Laagri Development Area

0

1 474

0

Pajude pst.

Kaskede pst - Pajude pst 24

 

225

 

Lehiste pst

Pajude pst - Kaskede pst - Lehiste pst 24

 

416

 

Männimetsa põik

Männimetsa põik 10 - Männimetsa põik 5

 

198

 

Männimetsa põik

Männimetsa põik 5 - Männimetsa põik

 

71

 

Männimetsa tee

Männimetsa tee 2 - Paplite pst

 

160

 

Arukaskede pst

Paplite pst - Kaskede pst.

 

143

 

Kaskede pst

Sookaskede pst - Saarvahtra pst.

 

202

 

Männimetsa tee

Männimetsa tee - Männimetsa tee 30

 

59

 

Külmallika Development Area

136

1 179

822

Trummi tn

Külmallika tn -Trummi tn 28B

136

552

365

Lohu tn

Trummi tn - Lohu tn 13

 

150

147

Raja tn

Trummi tn - Raja tn 5

 

313

310

Lohu tn dead end

Lohu tn - Lohu tn 15

 

62

 

Trummi tn dead end

Trummi tn - Trummi tn 18

 

102

 

NÕMME City District Total

991

18 623

2 272

 

 

 

 

 

KRISTIINE City District

 

 

 

Lilleküla

0

795

0

Keemia tn

Keemia tn 39 - existing sewer

 

147

 

Elektri tn

Järve tn - Elektri tn 6

 

299

 

Alajaama tn

Elektri tn 4 - Järve tn

 

122

 

Kotkapoja tn

Kotkapoja tn 1 -Kotkapoja tn 9

 

170

 

Kajaka tn

Kajaka tn - Plot 20B

 

57

 

KRISTIINE City District Total

0

795

0

PIRITA City District

 

 

 

Maarjamäe

 

 

 

 

Tõru tn

Kose tee - Künnapuu tn - dead end

 

711

 

Kase tn

Tõru tn - Kase tn 18a

 

197

 

Künnapuu tn

Künnapuu tn 27 - Künnapuu tn 114

 

833

 

Punga tn

Kose tee - Künnapuu tn - dead end

 

406

 

Kase tn

Kase tn 28 - Kase tn 36

 

136

 

Urva tn

Urva tn 34 - Urva tn 48

 

193

 

Kuslapuu tn

Kase tn - Künnapuu tn - dead end

 

276

 

Kase tn

Kase tn 38 - Urva tn

 

77

 

Kose tee

Kose tee 30 - Kose tee 46 - existing sewer

 

184

 

Maarjamäe Total

0

3 013

0

Merivälja 2 Development Area

 

 

 

Lodjapuu tee

Lõhmuse tee - Jugapuu tee - Plot 179

 

1 325

1 077

Jugapuu tn paralleel kinnistute vahel

Lodjapuu tee - Jugapuu põik

 

110

241

Kesktee

Jugapuu tee - Kesktee 76

 

270,00

270

Jugapuu põik

Lõhmuse tee - Jugapuu põik 27

 

335,00

268

Lõhmuse põik

Lõhmuse tee - Lõhmuse põik 41

 

59

 

Lõhmuse põik

Lõhmuse põik - Lõhmuse põik 45

 

26

 

Jugapuu tee

Lodjapuu tee - Jugapuu põik

 

270,00

 

Lõhmuse tee

Lõhmuse tee - Plot 15

 

64

64

Lõhmuse põik

Lõhmuse tee - Plot 15

 

67,00

68

Paakspuu tee

Paakspuu 16 - Jugapuu tee

 

298,00

231

Paakspuu tee

Plot 3 - Plot 5

 

165,00

165

Reovee Pumping Stationd 3 tk

 

 

 

Sademetevee Pumping Stations 3 tk

 

 

 

Merivälja 2 Total

0

2 989

2 383

Pirita

 

 

 

Mähe-Kaasiku tee

Mähe tee- Kaasiku 18 - Mähe tee

700

576

 

Niidu tee

Nurmiku tee - Niidu tee 30

 

50

 

Toominga tn

Masti tn - Toominga tn 2A

 

70

 

Pirita Total

700

696

0

Kose

 

 

 

 

Hiie tn

Plot 9, 19

 

27

 

Kose Total

 

0

27

0

PIRITA City District Total

700

6 725

2 383

 

 

 

 

 

HAABERSTI City District

 

 

 

Taela - Tanuma

 

 

 

 

V. Rannamõisa tee

Tuleraua tn - Lõuka tn

 

2 388

3 197

V. Rannamõisa tee Pumping Station

 

 

 

Tanuma tn

Tuleraua tn - Lõuka tn

 

1 417

514

Lõuka tn

V. Rannamõisa tee - Vabaõhumuuseumi tee

 

105

457

Tuleraua tn

V. Rannamõisa tee - Tuleraua tn 27

 

225

140

Tulekivi tee

V. Rannamõisa tee - Tanuma tn19

 

300

150

Vabaõhumuuseumi tee

Hälli tn - Taela tn - Lõuka - existing sewer

 

380

 

Kätki tn

Tanuma tn - Tanuma tn 104

 

108

117

Taela tn

Vabaõhumuuseumi tee - Taela tn 17

 

347

326

Lee tn

Vabaõhumuuseumi tee - Lee tn 17

 

 

242

Taela - Tanuma Total

0

5 269

5 143

HAABERSTI City District Total

0

5 269

5 143

 

 

 

 

KESKLINNA City District

 

 

 

Leete - Luite Development Area

 

 

 

Veduri tn

Auru tn - Söe tn

 

136

 

Luite tn

Auru tn - Suitsu tn - Luite tn 46

564

1 125

1 125

Suitsu tn

Auru tn - Luite tn

 

179

642

Leete - Luite Development Area Total

564

1 440

1 767

Viadukti tee

 

 

493

 

KESKLINNA City District Total

564

1 933

1 767

 

 

 

 

DIFFERENT AREAS OF THE CITY

 

 

 

2010 other areas, construction of the missing property connections

 

 

 

DIFFERENT AREAS OF THE CITY Construction of the Missing Property Connections Total

0

 

0

2010 Total

2 255

33 344

11 565

2008 - 2010 Main Service Area Total

4 292

100 772

27 634

 

 

 

 

 

MÕIGU SERVICE AREA

 

 

 

2008

 

 

 

Mõigu tn

Juhtme tn - Lambi tn

120

120

120

Mõigu tn

Lambi tn - Vati tn

123

123

123

Lambi tn

Tartu mnt - Mõigu tn

134

134

134

Vati tn

Kaabli tn - Mõigu tn

168

168

168

Juhtme tn

Tartu mnt - Mõigu tn

116

116

116

Juhtme tn

Mõigu tn - Korgi tn

180

180

180

Juhtme tn

Korgi tn - Kaabli tn

128

128

128

Lüli tn

Mõigu tn - Lüli tn 10

131

131

131

2008 Total

1 100

1 100

1 100

 

 

 

 

2009

 

 

 

Korgi tn

Kaabli tn - Juhtme tn

264

264

264

Mõigu tn

Lüli tn - Juhtme tn

134

134

134

Mõigu tn

Kaabli tn - Lüli tn

238

238

238

Lambi tn

Mõigu tn - Lambi tn 11

93

93

93

Korgi tn

Juhtme tn - Korgi tn 16

89

89

89

Oomi tn

Tartu mnt - Kaabli tn

151

151

151

Tartu mnt

Vati tn - Oomi tn

117

117

117

Tartu mnt

Oomi tn - Tartu mnt 155