Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ülesande andmine linnavalitsusele
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2007 otsus number 281
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

29. november 2007 nr 281

 

 

 

 

Ülesande andmine linnavalitsusele

 

 

 

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punktist 2 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 3,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks korraldada 2008. aastal pikaajaline kampaania linnaelanike teavitamiseks alkoholi ja teiste meelemürkide tarvitamisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest.

2. Arvestades Tallinna saamist kultuurseks linnaks aastal 2011, korraldada konkurss eesmärgiga leida 31. märtsiks 2008 ühtne ideekavand, kuidas aastani 2011 propageerida turvalist ja narkootikumivastast, alkoholivaba ja sportlikku “Tallinna elustiili“.

3. Linnavalitsusel näha 2008. aasta linnaeelarves teavitamiskampaania kulude katteks ning konkursi läbiviimiseks ette 900 000 (üheksasada tuhat) krooni.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks linnavalitsusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees