Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (ühistranspordi ootepaviljonid)
Tallinna Linnavalitsus 28.11.2007 korraldus number 2071
Redaktsiooni kehtivus:28.11.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. november 2007 nr 2071-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (ühistranspordi ootepaviljonid)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 17 ja 18 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste
ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna
Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ja Tallinna
Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k “Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“ punktiga 1.1.1:

 

 

1. Nõmme Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi  ühistranspordi ootepaviljonid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA 

Tallinna Linnavalitsuse 28. novembri 2007

korraldusele nr 2071-k

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad ühistranspordi ootepaviljonid

 

Jrk nr

Vara nimetus ja asukoht

Ühik

Maht

Soetusmaksumus

 

Ühistranspordi ootepaviljonid

 

 

 

 1.  

Kadaka pst Hommiku peatus linna suund

tk

1

3 817,90

 1.  

Tähetorni tn Kadaka pst peatus linna suund

tk

1

19 406,78

 1.  

Männiku tee Kauge peatus linna suund

tk

1

18 880,00

 1.  

Pärnu mnt Kivimäe jaam peatus linna suund

tk

1

19 406,77

 1.  

Pärnu mnt Kivimäe jaam peatus linnast väljuv suund

tk

1

19 406,78

 1.  

Pärnu mnt Laane peatus linna suund

tk

1

25 791,00

 1.  

Kadaka pst Nõva peatus  Õismäe suund

tk

1

3 817,90

 1.  

Männiku tee Paul Kerese peatus linnast väljuv suund

tk

1

25 791,00

 1.  

Vääna tn Pidu peatus Kadaka pst suund

tk

1

3 817,90

 1.  

Pärnu mnt Rahumäe peatus linna suund

tk

1

19 406,78

 1.  

Pärnu mnt Rahumäe peatus linna väljuv suund

tk

1

19 406,78

 1.  

Valdeku tn Raku peatus linna suund

tk

1

22 215,86

 1.  

Viljandi mnt Raudalu peatus linna suund

tk

1

28 792,90

 1.  

Raudtee tn Raudtee peatus Männiku suund

tk

1

28 792,90

 1.  

Pärnu mnt Roheline peatus linna suund

tk

1

28 792,90

 1.  

Pärnu mnt Salve peatus linna suund

tk

1

19 406,78

 1.  

Pärnu mnt Vana-Pääsküla peatus linna suund

tk

1

150 000,00

 1.  

Pärnu mnt Vana-Pääsküla peatus linnast väljuv suund

 

tk

1

150 000,00

 1.  

Vabaduse pst Valdeku peatus linna suund

tk

1

150 000,00

 1.  

Vabaduse pst Hiiu peatus linna suund

tk

1

150 000,00

 1.  

Männiku tee Liiva jaam peatus linna suund

tk

1

150 000,00

 1.  

Viljandi mnt Kaarla peatus linna suund

tk

1

150 000,00

 1.  

Valdeku tn Liiva Kalmistu peatus linna suund

tk

1

19 406,78

 1.  

Pärnu mnt Hiiu jaam peatus linna suund

tk

1

0,01

 1.  

Vääna tn Pidu peatus linnast väljuv suund

tk

1

0,01

 1.  

Tähetorni tn Vääna peatus linnast väljuv suund

tk

1

0,01

 1.  

Raja tn Trummi peatus linnast väljuv suund

tk

1

0,01

 1.  

Raudtee tn Kõue peatus linna suund

tk

1

0,01

 

Kokku:

 

23

1 226 357,76

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär