Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 korralduse nr 23-k "Linnavara valitseja muutmine (spordiehitised)" lisa muutmine
Tallinna Linnavalitsus 21.11.2007 korraldus number 2027
Redaktsiooni kehtivus:21.11.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. november 2007 nr 2027-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 korralduse nr 23-k „Linnavara valitseja muutmine (spordiehitised)“ lisa muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidest 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 korralduse nr 23-k „Linnavara valitseja muutmine (spordiehitised)“ lisa punkti 1 jrk nr 2 ning lugeda Hiiu staadionihoone õigeks maksumuseks 8 119 560,77 krooni.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär