Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine sõnamärgi "Ole ettevõtlik!" ja kujutismärgi "mesilane lilleõiel" kaubamärgina registreerimiseks
Tallinna Linnavalitsus 21.11.2007 korraldus number 2025
Redaktsiooni kehtivus:21.11.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. november 2007 nr 2025-k

 

 

Nõusoleku andmine sõnamärgi „Ole ettevõtlik!“ ja kujutismärgi „mesilane lilleõiel kaubamärgina registreerimiseks 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, Tallinna põhimääruse § 49 lõike 1 punkti 4 ja Kaubamärgiseaduse § 6 lõike 1 ja § 34 lõike 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 määruse nr 6 “Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kord ning Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni põhimääruse kinnitamine“ § 3, § 4 ja § 18 punktiga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni 18. septembri 2007 protokollist:

 

 

1.  Tallinna Linnakantseleil registreerida sõnamärk „Ole ettevõtlik!“ ja kujutismärk „mesilane lilleõiel“ kaubamärgina Patendiametis Tallinna Linnakantselei nimele järgmises seitsmes erinevas registreerimise klassis: klass 9, klass 16, klass 24,  klass 28, klass 35 ja klass 41.

2. Tallinna Linnakantseleil esitada Patendiametile taotlus sõnamärgi „Ole ettevõtlik!“ ja kujutismärgi „mesilane lilleõiel“ kaubamärgina registreerimiseks punktis 1 nimetatud registreerimise klassides.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär